Sprint naar content
Project

Hybride Leeromgevingen en coronacrisis

De coronacrisis dwong Hybride Leeromgevingen in te spelen op de continu veranderende omstandigheden. In korte tijd werden oplossingen bedacht voor problemen waarmee nauwelijks ervaring was. In samenwerking met het programma Hybride Leeromgevingen deden we onderzoek naar ervaringen van studenten, docenten en werkveldprofessionals in deze periode. De tool: 'Bouwstenen voor het nieuwe normaal' is het resultaat. Deze tool is bedoeld voor eenieder die betrokken is bij en geïnteresseerd is in de vormgeving van Hybride Leeromgevingen.Wat houdt het project in?

Hybride Leeromgevingen zijn alle leerwerkomgevingen op het grensvlak van onderwijs en beroepspraktijk, waar studenten, docenten en werkveldpartners samen leren, werken en onderzoeken vanuit authentieke vraagstukken (zoals Professionele Werkplaatsen). Op dit grensvlak kan de mate waarin leren, werken en onderzoeken met elkaar geïntegreerd wordt -de mate van hybriditeit- per leeromgeving verschillen.


Project

Met het project maakten we inzichtelijk welke kennis en ervaringen zijn opgedaan gedurende de coronacrisis in Fontys Hybride Leeromgevingen en welke lessen we hieruit kunnen trekken. Dit deden we vanuit zowel vanuit het perspectief van studenten, docenten als werkveldprofessionals. Het project liep van maart 2021 tot oktober 2021 en kende twee fases. In de eerste fase inventariseerden we initiatieven die zijn ondernomen voortkomend uit de coronacrisis. In de tweede fase hebben we positieve en negatieve ervaringen en suggesties voor de toekomst opgehaald.

Tool: 'Bouwstenen voor het nieuwe normaal'

Alle inzichten zijn na een analyse gebundeld in de tool: 'Bouwstenen voor het nieuwe normaal'. We leerden dat studenten, docenten en werkveldprofessionals in Hybride Leeromgevingen vooral zijn uitgedaagd op het gebied van 'Ontmoeten', 'Verbinden', 'Veranderen' en 'Bewaken'. De tool vertaalt de opgehaalde praktijkervaringen met deze bouwstenen naar adviezen. Het beoogt alle betrokkenen bij een Hybride Leeromgeving te ondersteunen in de vormgeving ervan in een toekomst waarin een crisis zich opnieuw kan voordoen.

Voor meer informatie:

Foto van persoon

Kevin Theunissen

Docentonderzoeker
Foto van persoon

J. (Jeroen) Bovens

Onderzoeksmanager
Foto van persoon

N.L.P. (Nard) van den Langenberg

Programmamanager ZIC/ZIN en docent-onderzoeker