Geselecteerde websites

Mediatheek Eindhoven TF


Statistiek

Nationaal Kompas Volksgezondheid
Statline - online statistiek van het CBS
Zorggegevens.nl - Ministerie van VWS
WHOSIS - World Health Organization Statistical Information System

Digitale publicaties en nieuwsberichten

Wet- en regelgeving
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zorg + Welzijn: Ondersteunt professionals in het sociaal domein
Gemeente.nu
Het SCP
Movisie - Kennis en aanpak sociale vraagstukken

Overige websites

NedKAD: Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie
Trimbos Instituut: Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg
WODC: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Verwey-Jonker Instituut: wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken
Sociale Vraagstukken
KIS: Kennisplatform Inclusief Samenleven
Rutgers: Kenniscentrum Seksualiteit
Kennisplein Gehandicaptensector
NJI: Nederlands Jeugdinstituut
Pharos Expertisecentrum
Nivel: Nederlands instituut onderzoek van de gezondheidszorg
Vilans: Kenniscentrum voor langdurige zorg
Divosa: vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Platform EMG: Kennisnetwerk EMG voor ouders en professionals
Mind Platform: Belangenbehartiging bij psychische problemen