Databanken

Mediatheek Eindhoven TF

Vakgebied Verpleegkunde, geneeskunde, (para-)medische zorg

CINAHL verpleegkunde, (para)medische zorg, 1800 veelal full-tekst
PubMed, (bio)medische bibliografische informatie en gedeeltelijk full-tekst, waaronder MEDLINE: geneeskunde; verpleegkunde; gezondheidszorg
The Cochrane Library: gezondheidszorg; meerdere databases met gedeeltelijk full-tekst evidence-bases informatie
Wiley Online Library: leven- gezondheids, natuur- geestes- en sociale wetenschappen verzameling databases met multidisciplinaire collectie full-tekst bronnen
SpringerLink: gezondheidszorg en andere wetenschapsgebieden. Full-tekst artikelen van uitgevers Springer en BSL. Bevat ook nederlandstalige artikelen en e-books.
NAZ: Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg met daarin artikelen uit Nederlandstalige tijdschriften over gezondheidszorg
DynaMed Plus: bevat evidence based content over duizenden onderwerpen op het gebied van spoedeisende hulp, cardiologie, oncologie, besmettelijke ziekten, kindergeneeskunde, verloskunde, gynaecologie en meer.
SPORTDiscus sport(geneeskunde) gezondheid, fitness. Full-tekst artikelen
Trip Database is een metazoekmachine die in een groot aantal internetbronnen tegelijk zoekt, o.a. PubMed, Bandolier, Best Bets, Clinical Evidence en DARE. Trip Database bevat clinical evidence en richtlijnen (guidelines).
Nursing Reference Center (NRC) is een evidence-based informatiebron speciaal voor verpleegkundigen en studenten verpleegkunde.
Human Anatomy Atlas AppApp: A comprehensive 3D atlas of the human body. Klik op Visible Body
Vilans KICK-protocollen: Databank met 500 zorgprotocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen; actueel, practice- en evidence-based en juridisch verantwoord