Geselecteerde websites

Sfeerafbeelding Fontys

Op het internet is een overvloed van informatie beschikbaar op het gebied van gezondheid en zorg. De geselecteerde internetlinks verwijzen naar webpagina’s van overheidsinstanties, beroepsorganisaties, verenigingen en stichtingen. Je vind daar informatie op het gebied van specifieke ziektes, onderzoeksinformatie en informatie op het gebied van verpleegkunde en welzijn.

Proefschriften Verpleegkunde
Pallialine: Richtlijnen palliatieve zorg; Integraal Kankercentrum Nederland
Beter oud
Alzheimer Nederland
Korsakov Kenniscentrum
Kenniscentrum Phrenos: Kennisdeling over herstel, participatie bij ernstig psychische aandoeningen
STAP: Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid
Trimbos-instituut: Kennisinstituut voor onderzoek naar geestelijke gezondheid en verslaving
Nierstichting
Nederlandse Diabetes Federatie
Richtlijnendatabase: Medische richtlijnen voor de tweede lijn; evidence-based aanbevelingen
Integraal kankercentrum Nederland
KWF Kankerbestrijding: Informatie over onderzoek naar kanker
Hartstichting
Longfonds
ReumaNederland
Zorginstituut Nederland: Over kwaliteit van de gezondheidszorg en inhoud van de zorgverzekering
Farmacotherapeutisch Kompas: Onafhankelijke geneesmiddeleninformatie voor zorgprofessionals
ECGpedia: Gratis ECG cursus en tekstbook waaraan iedereen kan bijdragen