Databanken

Mediatheek Eindhoven TF

Vakgebied Verpleegkunde, geneeskunde, (para-)medische zorg

CINAHL: verpleegkunde, (para)medische zorg, 1800 veelal full-tekst
PubMed: (bio)medische bibliografische informatie en gedeeltelijk full-tekst, waaronder MEDLINE: geneeskunde; verpleegkunde; gezondheidszorg
The Cochrane Library: gezondheidszorg; meerdere databases met gedeeltelijk full-tekst evidence-bases informatie
Wiley Online Library: leven- gezondheids, natuur- geestes- en sociale wetenschappen verzameling databases met multidisciplinaire collectie full-tekst bronnen
SpringerLink: gezondheidszorg en andere wetenschapsgebieden. Full-tekst artikelen van uitgevers Springer en BSL. Bevat ook nederlandstalige artikelen en e-books.
NAZ: Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg met daarin artikelen uit Nederlandstalige tijdschriften over gezondheidszorg
DynaMed Plus: bevat evidence based content over duizenden onderwerpen op het gebied van spoedeisende hulp, cardiologie, oncologie, besmettelijke ziekten, kindergeneeskunde, verloskunde, gynaecologie en meer.
SPORTDiscus: sport(geneeskunde) gezondheid, fitness. Full-tekst artikelen
Trip Database: is een metazoekmachine die in een groot aantal internetbronnen tegelijk zoekt, o.a. PubMed, Bandolier, Best Bets, Clinical Evidence en DARE. Trip Database bevat clinical evidence en richtlijnen (guidelines).
Nursing Reference Center: (NRC) is een evidence-based informatiebron speciaal voor verpleegkundigen en studenten verpleegkunde.
Human Anatomy Atlas App: A comprehensive 3D atlas of the human body. Klik op Visible Body
Vilans KICK-protocollen: Databank met 500 zorgprotocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen; actueel, practice- en evidence-based en juridisch verantwoord
PsycARTICLES: Databank met full-text artikelen uit tijdschriften die zijn gepubliceerd door de American Psychological Association (APA), de APA Educational Publishing Foundation, de Canadian Psychological Association, en Hogrefe & Huber.
Proefschriften Verpleegkunde

Vakgebied Management

Academic Search Complete: is een internationale databank met meer dan 8500 tijdschriften op diverse vakgebieden. Een groot deel van de artikelen is 'peer reviewed'.
Het Algemeen Management TotaalPakket: bestaat uit de een verzameling nederlandstalige artikelen uit management vaktijdschriften
Business Source Premier: is een Engelstalige onderzoeksdatabank en bevat meer dan 2300 full-text tijdschriften, waaronder de top management- en marketingtijdschriften.
Voor management in de zorg kun je ook in CINAHL of Pubmed zoeken