Gesprekstool AD(H)D

Instrument voor gesprekken met studenten met AD(H)D

OpleidingFontysbreed
ThemaStudentcoaching
Soort Gesprekstool
DoelgroepStudentcoaches
ContactpersoonElian Didderen

In de praktijk kan het lastig zijn om vast te stellen welke invloed AD(H)D heeft op het studiesucces van een student. Daarom onderzocht voormalig Toegepaste Psychologie student Elian Didderen (inmiddels docent en zelf ook studentcoach bij Fontys) als afstudeerproject de ervaring van studenten met AD(H)D met
betrekking tot studentcoaching aan de Fontys Hogeschool Economie en Communicatie. Het resultaat is een gesprekstool die door studentcoaches gebruikt kan worden tijdens gesprekken met studenten met de diagnose AD(H)D. Uiteindelijk moet de tool leiden tot meer kennis over de invloed van AD(H)D op studiesucces, beter signaleren van problematiek en het bieden van passende begeleiding.

Het inzetten van de gesprekstool doe je om erachter te komen hoe AD(H)D bij een student tot uiting komt, zodat er (waar nodig) geschikte begeleiding geboden kan worden. Dit betekent niet dat deze begeleiding alleen op jou aankomt. Naar aanleiding van het gesprek kan ook blijken dat de student moet worden doorverwezen. Het gebruik van deze tool kost je dus niet per definitie meer begeleidingstijd.