Alle tools

Raamwerk Hybride Leeromgevingen

Speciaal ontwikkelde tool voor iedereen die aan de slag wil met het (door)ontwikkelen van een hybride leeromgeving.

Sfeerafbeelding Fontys

G.R.O.E.I quick scan

Checklist voor het ontwikkelen van een impactvolle hybride leeromgeving

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys HLO-Web

Het Fontys HLO-Web is een praktische tool voor het optimaliseren van leerprocessen in hybride leeromgevingen. Het is eens hulpmiddel om tot krachtige leerprocessen te komen in HLO’s die kiezen voor de vorm ‘hybridisering.’

Sfeerafbeelding Fontys

Strategische Motieven voor Samenwerking (SMS) - Tool

Motieven om samen te werken aan complexe vraagstukken in hybride leeromgevingen kunnen per partner verschillen. Deze tool helpt je om met elkaar te bespreken welke motieven ten grondslag liggen aan de samenwerking en welke opbrengsten worden beoogd.

Sfeerafbeelding Fontys

Lerend en Onderzoekend samenwerken (O-LOS)

Ontwikkelinstrument om de samenwerking in een hybride leeromgeving te evalueren en te verbeteren.

Sfeerafbeelding Fontys

Complextool

Tool voor het beoordelen van de complexiteit van vraagstukken uit de praktijk in een HBO-context

Sfeerafbeelding Fontys

Beoordelen binnen hybride leeromgevingen

Deze tool is ontwikkeld om onderwijsprofessionals en werkveldpartners te helpen bij het ontwerpen en evalueren van toetsen en beoordelen binnen HLO’s.

Sfeerafbeelding Fontys

Opstarten hybride leeromgevingen

Tool vanuit de 'Zone Versterken van digitale human capital' die inzicht geeft in welke samenwerkingsvoorwaarden er zijn bij het initiëren van een hybride leeromgeving. Daarbij worden aanbevelingen gegeven die van toepassing zijn bij de opstart van hybride leeromgevingen:

Sfeerafbeelding Fontys

Hybride Leeromgevingen en de coronacrisis - bouwstenen voor het nieuwe normaal

Deze tool ondersteunt betrokkenen bij de vormgeving van een Hybride Leeromgeving in tijden van crisis.

Sfeerafbeelding Fontys

Feedback handreikingen

Praktische tools voor studenten, docenten en werkveldpartners om effectief aan de slag te kunnen gaan met feedback. Ontwikkeld door het lectoraat Technology Enhanced Assessment.

Sfeerafbeelding Fontys

Intellectueel eigendom

Deze tool kan een hybride leeromgeving ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken omtrent intellectueel eigendomsrecht in een HLO.

Sfeerafbeelding Fontys

 • HLO-web

  Wat is het HLO-web?

  Het HLO-Web is een praktische tool voor het optimaliseren van leerprocessen in hybride leeromgevingen. De tool is bedoeld als hulpmiddel om tot krachtige leerprocessen te komen in HLO’s die kiezen voor de vorm ‘hybridisering’ (ook wel learning communities, professionele werkplaatsen of professionele leergemeenschappen genoemd).

  In de praktijk wordt het concept hybride leeromgeving in vele varianten toegepast. We spreken van de vorm ‘hybridisering’ wanneer studenten-docenten en werkveldpartners van elkaar leren en ieder hun expertise inbrengen rondom een complex vraagstuk.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wanneer kan het HLO-web gebruikt worden

  Het HLO-Web geeft handvaten aan ontwerpers van HLO's die willen werken aan verdere hybridisering van de HLO. De tool geeft praktische tips en voorbeelden voor het optimaliseren van leerprocessen van alle betrokkenen. Als de HLO een andere vorm heeft (bv 'afstemming' in plaats van 'hybridisering') kan het HLO-web gebruikt worden als hybridisering gezien wordt als een wenselijke volgende stap. Het bestaat uit:

  • Ontwerprichtlijnen voor elke pijler (de draad van het spinnenweb)
  • Valkuilen waar een HLO in de praktijk tegenaan kan lopen
  • Praktische tips, apart voor studenten, docenten en werkveldpartners

  Downloads

  Voor het juiste gebruik van het bestand download je het op je apparaat en open je het in Adobe Acrobat.