Onderwijsvisie

Groei door aandacht en uitdaging

Fontys vat haar positionering samen in de kernboodschap ‘Groei door aandacht en uitdaging’.

We zijn een onderwijsorganisatie waarin studenten kunnen groeien en groter leren denken. Dit realiseren we door studenten, medewerkers en stakeholders aandacht en uitdaging te bieden. Met extra aandacht voor het individu zorgt Fontys ervoor dat al haar studenten optimaal in staat worden gesteld hun studie succesvol af te ronden.

Onderwijs bij Fontys

 • Fontys staat voor uitdagend onderwijs van hoge kwaliteit met een maximale focus op het primaire proces
 • Fontys investeert in intensief, uitdagend, boeiend en goed georganiseerd onderwijs
 • Ons onderwijs is gebaseerd op kennis, vaardigheden en beroepshouding. Hiermee bereiden we onze studenten goed voor op de beroepspraktijk of het zelfstandig ondernemerschap.

Fontys ziet het als haar taak om:

 • Bij te dragen aan het ontplooien en opleiden van talent
 • Persoonlijke vorming te stimuleren
 • Waardebewustzijn bij studenten te ontwikkelen

Bijzondere aandacht voor randvoorwaarden

Ondanks een groot aantal studenten is onderwijs bij Fontys toch kleinschalig georganiseerd in 28 zelfstandig opererende instituten. Bovendien besteden we veel aandacht aan de randvoorwaarden voor een soepel verloop van de studie, zoals:

 • studieloopbaanbegeleiding
 • coaching- en buddysysteem
 • onderwijs- en tentamenroosters
 • feedback op toetsen en opdrachten
 • studievoortgangregistratie
 • informatievoorziening
 • bereikbaarheid van docenten