Tilburg,
08
juli
2020
|
14:27
Europe/Amsterdam

Uniek Sporten Brabant rol als toekomstige online 'kennisbroker'?

Hoe breng je vraag en aanbod voor mensen met een beperking dichter bij elkaar

uniek sporten brabant 2 klein

Juist voor mensen met een beperking is het belangrijk om te bewegen. Toch sporten en bewegen zij minder dan mensen zonder beperking. Naast een stimulans vanuit de directe omgeving (ouders en partners) is het belangrijk dat er meer informatie en communicatie is over het aanbod voor deze doelgroep. Jeroen Hairwassers en Nanny Kuijsters van Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO Sportmarketing) deden voor Uniek Sporten Brabant een scenario-onderzoek, samen met vierdejaars studenten. Op 25 juni werden de eerste resultaten gepresenteerd.

Uniek Sporten Brabant (USB) bestaat sinds 2018. Het is in Brabant geïntroduceerd door Brabant Sport en sluit aan op het nationale Uniek Sporten initiatief van Fonds Gehandicaptensport. Doel van USB is om via een online community vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen en zo meer mensen met een beperking aan het sporten of bewegen te krijgen. Brabant Sport is verantwoordelijk voor de campagne om meer bekendheid te genereren voor de community. Daarbij onderzoekt USB of het mogelijk is om in de toekomst minder afhankelijk te worden van subsidies en meer als sociale onderneming de sport voor mensen met een beperking ondersteunen. Kuijsters: “De eerste resultaten van ons onderzoek laten zien dat USB de potentie heeft om van gesubsidieerde organisatie door te groeien naar ‘social enterprise’. Als USB focust op de eigen sterke punten kan het een ‘kennisbroker’ zijn en een netwerk bieden voor sporters, zorgprofessionals en ondersteuners.” Zij voegt hieraan toe dat sportaanbieders door samen te werken met USB ook kunnen bijdragen aan duurzame doelen, zoals gezondheid, inclusiviteit en veerkracht.

Kuijsters en Hairwassers begeleidden vierdejaars studenten uit klas 4b, afstudeerder Kasper Stroes en USB in een Community of Practice (CoP). Stroes kijkt enthousiast terug: Ik heb met veel plezier en energie onderzoek gedaan voor USB en ben trots dat ik een bijdrage kon leveren aan het in beweging krijgen van mensen met een beperking binnen de provincie Noord-Brabant.” Hairwassers: “Je wilt in je onderwijs altijd actuele vraagstukken uit het werkveld. Dat maakt zo'n samenwerking met USB ook zo interessant. In een CoP  - een hybride leeromgeving - zorg je dan voor alle betrokkenen voor nieuwe kennis en inspiratie. De  financiële hulp van TEC for Society maakte het mogelijk dat we als docenten ook zelf aanvullend onderzoek konden doen.” Op basis van de verzamelde data van de studenten, de afstudeerder en eigen deelonderzoek naar financieringsinstrumenten en een benchmarkonderzoek bij andere Uniek Sporten initiatieven, is een aantal ‘empowermentscenario’s’ ontwikkeld. Scenario’s kunnen worden berekend op basis van kwantitatieve gegevens of als korte ‘story’s’ worden beschreven op basis van kwalitatief onderzoek. Kuijsters: “Wij hebben voor die laatste methodiek gekozen. Een van de story’s die duidelijk naar voren kwam in ons onderzoek, is die van ‘kennisbroker’. Om unieke sporters te stimuleren tot meer bewegen en dit mogelijk te maken is kennis over wat en hoe cruciaal. USB kan die rol invullen door vraag en aanbod sterker met elkaar te verbinden.

In het nieuwe studiejaar gaat het onderzoek verder met nieuwe vierdejaars en afstudeerders, en zullen er verschillende kennissessies georganiseerd worden.

 

Auteur: Caren Braat

    Voor meer informatie: