22
september
2021
|
10:28
Europe/Amsterdam

Mooie ‘win-win’ voor aangepast sporten

2e jaar van de Community of Practice van SPECO Sportmarketing met Uniek Sporten Brabant

nanny usb sh 2 verkl shutterstock_1013473123

Hoe zorg je in coronatijd dat je project dat draait om aangepast sporten en bewegen voor mensen met een beperking of aandoening (‘unieke sporters’) in beweging blijft? Docent-onderzoekers Nanny Kuijsters en Jeroen Hairwassers van SPECO: “Het was wel een soort hindernisbaan, maar ook digitaal hebben we de Community of Practice (COP) verder uit kunnen breiden en interessante onderzoeksresultaten bereikt. Samen met studenten, docenten en vertegenwoordigers van Unieks Sporten Brabant (USB).”

nanny 7 bewerkt

Influencermarketing voor ‘unieke sporters’?
Een Community of Practice (CoP, Wenger, 2011) is een praktijkgemeenschap die het hybride leren ondersteunt. In een CoP leren en werken een groep mensen samen aan een praktijkonderwerp en verwerven ze inzichten voor verbeteringen. Kuijsters: “In het najaar van 2020 startten twee afstudeerders, 14 duo’s studenten van SPECO Sportmarketing en twee docenten aan een nieuwe reeks van opdrachten. De studentenduo’s pakten twee onderwerpen aan: 1) amputatie- en framevoetbal en 2) influencermarketing. Dat laatste is natuurlijk ‘hot’ in marketingland. Voor een organisatie als USB een nieuw concept.” Hairwassers licht toe dat de resultaten van het studentenonderzoek achteraf door de twee docenten zijn geanalyseerd. En dat dit voor USB nieuwe inzichten opleverde. “Samenwerken met populaire influencers levert misschien wel een groot bereik op onder unieke sporters, maar het is ook duur. USB kan beter focussen op inzet van online ambassadeurs (met betrokken BN’ers) en rolmodellen (‘ervaringsdeskundigen’) om zo effectiever sport en bewegen te stimuleren.” Verder bleken er via opleidingen en nascholingstrajecten goede aanknopingspunten te zijn heeft om de infrastructuur van de unieke sport in Brabant beter te ontsluiten voor de GGZ.

nanny 5 verkleind

Economische en maatschappelijke waarde
Twee afstudeerders Tim Vermeulen en Aaron Reuling onderzochten de inzet van sporthulpmiddelen en de maatschappelijke en economische waarde van sport en actief bewegen. Reuling: “Erg interessant om dit te onderzoeken. Enerzijds zagen we dat sport en bewegen voor mensen met een beperking of aandoening veel potentie heeft, maar dat concrete cijfers over de maatschappelijke en economische waarde meestal ontbreken. Maar ik begrijp ook dat het lastig is om de economische waarde te bepalen van zaken als vitaliteit, sociale verbinding en inclusiviteit.”

‘Fijn dat steeds dezelfde docenten betrokken zijn’
Naast deze resultaten uit praktijkonderzoek betekent de CoP voor betrokkenen een verdiepende wijze van werken en leren. Studenten kunnen voor informatie en coaching terugvallen op een netwerk van docenten, (voormalig) afstudeerders en werkveldpartners. Ook Maureen Beckers en Wilma van Beekveld van Uniek Sporten Brabant onderstrepen de voordelen: “De samenwerking in deze CoP helpt ons om zaken te onderzoeken waar we zelf geen tijd voor hebben. Soms bevestigen deze onderzoeken wat we al dachten, maar vaak leveren ze ook nieuwe inzichten op, waar wij op verder kunnen bouwen. Daarbij is het voor ons heel fijn dat steeds dezelfde docenten betrokken zijn, die zelf ook steeds meer expertise opbouwen over het thema Uniek Sporten. Wat ons betreft een mooie win-win!”

Maatschappelijke impact
Door samen aan praktijkonderzoek te werken hebben zowel studenten en docenten geleerd hoe groot en complex het netwerk is van stakeholders die een rol (kunnen) spelen in het stimuleren van aangepast sporten in Brabant: van gezondheidzorg, overheid en belangenorganisaties tot aan sportorganisaties, buitenlandse kennisinstellingen en leveranciers van revalidatie- en sportprestatieproducten. Door de complexheid van beperkingen en de maatschappelijke drempels, liggen hier nog veel uitdagingen. “Het voelt goed dat wij als opleiding met onze studenten via de CoP kunnen bijdragen aan ideeën en oplossingen”, aldus Kuijsters. “Dus ook komend studiejaar zullen er weer nieuwe interessante onderzoeken binnen de CoP plaatsvinden!’

Kun je virtueel het clubgevoel versterken?
Tijdens de coronacrisis waren sportvelden en sportkantines tijdelijk gesloten. Sportclubs schakelden over naar hun onlinekanalen voor trainingen, vergaderingen en sociale events. Ze vormden als het ware online sportclubs, virtuele community’s. Dit onderzoek richt zich op die virtuele community’s van de sportclubs tijdens de coronacrisis, wat dit betekent voor het clubgevoel van de leden en welke lessen we hieruit kunnen leren voor het verenigingsleven na corona. Nanny Kuijsters is promovenda bij Tilburg School of Humanities and Digital Sciences en docente bij Fontys Economische Hogeschool Tilburg. Deze kennisclip maakt deel uit van #new common - een serie over onderzoek naar de coronacrisis.

Meer weten?
Neem contact op met Nanny Kuijsters, n.kuijsters@fontys.nl

 

Auteur: Margreet Vossen