Feedbackinstrument pedagogisch-didactisch handelen

OpleidingFontys Lerarenopleiding Tilburg
ThemaOnderwijsontwikkeling, motivatie
Soort Project evidence-based
DoelgroepStudenten, docenten
ContactpersoonJannie de Hek

Onderzoek onderstreept de mogelijkheid van het verhogen van studiesucces middels het vergroten van de motivatie. Binnen FLOT is een feedbackinstrument ontwikkeld waarmee de docent aan zijn studenten feedback op zijn pedagogisch-didactisch handelen kan vragen. Docent en student worden gezien als actieve partners betrokken in het vergroten van de motivatie voor het leren. Dit uit zich in de vraag ‘Wat kan ik doen om de studenten te helpen zichzelf te motiveren?’ (Errey & Schollaert, 2003).

Het bevorderen van motivatie is een kwestie van wederkerigheid en betreft zowel het leren van de student als dat van de docent. Kern van het instrument is dat de docent feedback verzamelt op zijn pedagogisch-didactisch handelen en een handvat in handen krijgt om de motivatie van de student te beïnvloeden.

In het instrument wordt o.b.v. van o.a. theorieën van Deçi en Ryan onderscheid gemaakt tussen autonomie ondersteunend handelen, verbinding ondersteunend handelen en competentie ondersteunend handelen. Een achterliggende gedachte is daarnaast dat de feedback die de docent verzamelt ontwikkelingsgericht is en kan helpen bij het reflecteren op het eigen handelen.

Doel en doelgroep

Middels het instrument kan de docent feedback van studenten verzamelen op zijn pedagogisch-didactisch handelen. Zo krijgt hij/zij een handvat in handen om de motivatie van de student te beïnvloeden.

Werkend principe

Het instrument is ontwikkelingsgericht ingestoken: de gebruiken bepaalt zelf op welke aspecten er hoe feedback gevraagd wordt en blijft zelf eigenaar van deze feedback.

Het instrument vertrekt, zowel voor de docent als de student vanuit de drie psychologische basisbehoeften die elk mens heeft; autonomie, relatie, competentie.

Belangrijkste randvoorwaarden

Tijd nemen te bepalen op welke aspecten van pedagogisch-didactisch handelen men feedback wil verzamelen en hoe dat kan op een manier die voor henzelf veilig is.

Tijd nemen de feedback te bespreken met een (vertegenwoordiging van) de ‘feedbackgevers’.

Belangrijkste opbrengsten

Dit voorjaar (2018) zijn de eerste pilots plaats bij FLOT. Er volgen komende maanden meer pilots, ook buiten domein Educatie, waarna het instrument aangescherpt wordt.

De eerste reacties op het instrument zijn enthousiast o.a. vanwege de brede opzet. Een docent kan zelf de aspecten van handelen kiezen waar hij/zij graag feedback op wil krijgen, er zijn verschillende manieren deze feedback te verzamelen.

Bronnen

Bakx, D & Nuland, van E. (2015). Studiesucces verhogen. Bevindingen en maatregelen uit de literatuur. Avans Hogeschool.

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2000) The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior, Psychological Inquiry, 11 (4), 227-268, DOI: 10.1207/S15327965PLI1104_01

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77 (1), 81-112.

Hoeberichts, J. & van Dijck, H. (2014), Feedback als kloppend hart van de lerende organisatie. School aan zet.

Vansteenkiste, M., Lens, W., & Deci, E.L. (2006). Intrinsic Versu Extrinsic Goal Contents in Self-Determination Theory: Another Look at the Quality of Academic Motivation. Educational Psychologist, 41 (1), 19-31.