Talentontwikkeling

OpleidingFontysbreed
ThemaStudiesucces
Soort Talentontwikkeling
DoelgroepDocenten, studentcoaches, studentenpsychologen, studentendecanen en studiekeuzeadviseurs
ContactpersoonBianca Peersman
Brechje Schouten
Begeleidende expertsKrista Polle (FHENG)
Angèl van den Hurk (FHKE)
Annemarie van den Broek (FHKE)
Tessa Janssen (BEnT)

Het onderwijs verandert: meer talentgericht, meer in teams met meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de student.

Aandacht voor de persoonlijke talenten & kenmerken van studenten bevorderen studiesucces. Fontys biedt haar studenten het vooruitzicht dat zij eigen talenten ontdekken en op eigen wijze ontwikkelen tot een start bekwame professionals, die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in hun werkveld en die zich blijvend ontwikkelen.

Binnen het thema Talentontwikkeling worden instituten geïnspireerd, ondersteund en begeleid om de talenten van studenten te identificeren, te ontwikkelen en te benutten ten gunste van het realiseren van studiesucces.

Werkend principe

De Me.-scan biedt zowel de student als de coach inzicht in de talenten van de student. Dit biedt de student handvatten om zijn/haar talenten beter te benutten voor zijn eigen leerproces en binnen groepsactiviteiten. De coach kan gerichter focussen op het inzetten van de talenten van de student (eventueel ook in de groep). De Me.-scan creëert een gezamenlijke taal voor de coach en de student ten aanzien van het ontwikkelen en benutten van talenten waardoor de effectiviteit van de coaching wordt versterkt.

Talentscan in het onderwijs

Onderzoek naar de inzet van de Me.-scan laat zien dat studenten vinden dat de Me.-scan positief bijdraagt aan hun talentontwikkeling, vanwege het inzicht dat ze krijgen in hun talenten en de gesprekken die daarna volgen. Ook docenten geven aan het een waardevol instrument vinden vanwege de gesprekken die ze naar aanleiding van de scan hebben. De Me.-scan wordt in de praktijk op meerdere manieren ingezet, bijv. in individuele coaching maar ook als onderdeel van het curriculum. Verder zijn er een aantal randvoorwaarden in kaart gebracht die nodig zijn voor succesvolle inzet van de ME.-scan in het onderwijs. De resultaten zijn verder te lezen in de volgende factsheet.

Factsheet Talentscan in het onderwijs

Me methode

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wat vond een student van de ME.scan?

“Ik ben door de scan bewuster gaan nadenken over mijn leerdoelen en hoe ik wil samenwerken in mijn werkgroep.”
“Was een duidelijk verhaal en klopte echt met de realiteit”
“Inzicht in mijn eigen talenten, valkuilen en ontwikkelpotentie. Daarmee kan ik aan de slag”

Wat vond een docent van de ME.scan?

“Verborgen talenten worden ineens zichtbaar”
“Mooi startpunt voor specifieke coaching”
“Het blijkt vaak een eye-opener voor de student”

"Ik heb nu een zetje gekregen om aan de slag te gaan om bepaalde eigenschappen (verder) te ontwikkelen."

“De test is een goed beginpunt voor mensen die willen weten waarom ze bepaalde eigenschappen hebben en tegen problemen aanlopen. Voor sommige mensen zal dit betekenen dat er benadrukt wordt wat ze al deels wisten en bij anderen zal het opheldering geven. Ik ben ervan overtuigd dat je na het doen van deze test weet waar je aan kan werken om jezelf te verbeteren of om problemen op te lossen. De test heeft mij bevestiging maar vooral verduidelijking gegeven over de eigenschappen die ik nu heb en ook heb ik weer een zetje gekregen om aan de slag te gaan om bepaalde eigenschappen (verder) te ontwikkelen.” Stefan Engberts - student

"Ik vond dat de resultaten van de test echt de vinger op de zere plek leggen."

“Ik vond de test helemaal geweldig. Hetzelfde geldt voor mijn resultaten. Het was bijna ‘eng’ hoe er door het kiezen van een paar plaatjes, je persoonlijkheid met dodelijke precisie wordt bloot gelegd. Verder waren de instructies van de test helder en het gesprek achteraf duidelijk, bijzonder en ‘eye-opening’. Ik vond dat de resultaten van de test echt de vinger op de zere plek leggen. Het is me ook duidelijk geworden waar ik aan moet werken." Max Ottenheijm - student