Toelatingstoetsen

OpleidingFontysbreed
ThemaOriëntatie, matching en toelating
Soort Verbeterproject
DoelgroepStudiekiezers, aankomende student
ContactpersoonJoyce van Bergen

Al op jonge leeftijd moeten leerlingen een profielkeuze maken op het voortgezet onderwijs. Hiermee geven zij richting aan de loopbaan die ze nastreven en daarmee aan hun studiekeuze. Maar wat gebeurt er als leerlingen er later achter komen dat zij een andere richting op willen gaan dan verwacht toen zij hun profielkeuze maakten? Ze hebben dan een diploma op zak waarvan de gekozen profielvakken mogelijk niet aansluiten op de vooropleidingseisen van de gekozen hbo-opleiding. Deze studenten kunnen bij Fontys een toelatingstoets maken voor het vak dat ontbreekt op hun diploma, maar dat wel verplicht is voor toelating tot de opleiding die zij willen volgen.

In het project zijn alle decentrale toelatingstoetsen herzien om de kwaliteit van de toetsen te borgen en efficiënt centraal af te nemen. Aankomende studenten kunnen nu door middel van betrouwbare, valide en transparante toetsen aantonen dat zij het gevraagde instroomniveau beheersen. Na het behalen van een benodigde toets kunnen zij alsnog toegelaten worden op de gekozen opleiding.

Voor de ontwikkeling, afname en beoordeling van de toelatingstoetsen is Fontys een samenwerking aangegaan met NHL-Stenden, Hanze Hogeschool Groningen en van Hall-Larenstein, zodat al deze onderwijsinstellingen de kwalitatief goede toetsen door een kostenbesparende samenwerking kunnen benutten voor de toelating van deze doelgroep. Inmiddels worden op de belangrijkste havo/vwo vakken toelatingstoetsen aangeboden.

Doel en doelgroep

Instromende studenten met een havo- of vwo-diploma wat niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen, krijgen de kans om alsnog toegelaten te worden.

Belangrijkste randvoorwaarden

Een goede voorbereiding op de toelatingstoetsen. De leerling heeft immers het vak niet of deels gevolgd op de middelbare school.

Belangrijkste opbrengsten

Het bevorderd gelijke kansen om te starten met een hbo-opleiding. Kwalitatieve en efficiënte toelating van studenten die niet voldoen aan nadere vooropleidingseisen.

Constructieve samenwerking tussen diverse onderwijsinstellingen die leidt tot kwalitatieve en kostenbesparende toetsontwikkeling, -afname en –beoordeling.

Wanneer moet je een toelatingstoets doen?

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Werkend principe

Deficiënties worden voor aanvang van de studie weggewerkt. De toetsen checken alleen of de deficiënties zijn weggewerkt.

Door schaalvergroting (landelijke samenwerking) kwaliteit van toetsen voor kleine doelgroep mogelijk

Meer informatie

ga naar FONTYS.NL