Werkwijze onderzoek Studiesucces

P

Praktijkgericht onderzoek

Op basis van bestaande data doen we praktijk-gericht onderzoek op basis waarvan we evidence-informed beleid vormen. Een voorbeeld is de Studiekeuzecheck. Onze cijfers leerden ons dat niet veel studenten geneigd zijn zich voor de start van de studie te oriënteren of te wisselen van studiekeuze. De insteek is daarom aangepast en er zijn twee interventies gestart, namelijk aanpassing Studiekeuzecheck en Upgrade studiekeuzeactiviteiten. Interventies worden vervolgens ook weer onderzocht om te zien wat de resultaten zijn.

Kennisgeneratie

Op basis van praktijkgericht onderzoek ontwikkelen we instrumenten zoals de StudiekeuzecheckStartthermometer en Exit-vragenlijst die een bijdrage leveren aan het verhogen van studiesucces bij studenten. Daarnaast genereren deze instrumenten relevante data. Analyse van deze data levert bruikbare kennis op, zoals bijvoorbeeld over de ‘Vier factoren die zorgen dat studenten blijven’.

Monitoren

De data die we genereren, koppelen we terug aan de instituten in de vorm van business intelligence via de datatool Power BI. Het rendement dasboard, en het Startthermometer dashboard zijn daar twee voorbeelden van. Op deze manier worden instituten ondersteund en uitgedaagd om aan studiesucces te werken door zelf op maat interventies te ontwikkelen op basis van hun eigen cijfers.

Sfeerafbeelding Fontys