Referentie projecten

Onderzoeksvragen

Naast bovengenoemde referentieprojecten vindt u hier een opsomming van mogelijke problemen /vraagstukken, waarin onze adviseurs u graag ondersteunen:

Productie en handel

 • Ontwikkeling planning en lay-out van productieprocessen
 • Optimalisatie managementinformatiesysteem met prestatie-indicatoren
 • Opzetten voorraadbeheerconcept met bijbehorende organisatorische aspecten
 • Herinrichting bedrijventerrein o.b.v. logistieke functionaliteiten

Logistieke dienstverlening

 • Haalbaarheid van een geconditioneerd magazijn
 • Optimalisatie emballagestromen
 • Automatisering orderadministratie
 • Magazijninrichting bij verhuizing naar nieuw DC
 • Normering logistieke activiteiten met bijbehorende kosten

Non-profit

 • Gezondheid en welzijn
 • Integratie magazijn- en inkoopfunctie van vier ziekenhuizen
 • Analyse goederenstromen en ontwikkelen van nieuwe logistieke concepten
 • Op weg naar één planningsmethodiek; ondersteund door prestatie-indicatoren

Overheid

 • Aanpak stadsdistributie problematiek
 • Haalbaarheid 36-urige werkweek
 • Inventarisatie planningsactiviteiten en scholingsbehoefte

Onderwijs

 • Functionele specificaties voor een geschikt informatiesysteem
 • Analyse inkoop en logistiek
 • Analyse roosterproblematiek