Jacques Brulot (voorzitter)

Bestuurder Intergrin

Inbreng

Als oud-KALO-er wilde ik destijds graag doorstuderen in een aanverwante richting. In die tijd was er helaas weinig wat voortborduurde op de KALO en dus ben ik uiteindelijk via bedrijfseconomie en een postdoctorale opleiding in het bedrijfsleven gekomen. Daar heb ik meerdere management, directie- en toezichthoudende rollen vervuld en momenteel ben ik bestuurder van psycho-somatische zorginstellingen (Intergrin). Elke dag heb ik nog baat bij de brede LO opleiding, als het gaat om presenteren, organiseren, enthousiasmeren en leidinggeven.Vele jaren ben ik trainer/coach geweest in sporten als schaatsen, ijshockey, hockey en volleybal. Maar ook heb ik lesgegeven in marketing en management en ook daar merkte ik hoe breed toepasbaar de ervaringen uit de KALO-tijd eigenlijk zijn.

Toekomstperspectief en effect inzet samenwerking Raad van Advies en Fontys Sport en Bewegen

Ik vind het nog altijd enorm mooi om na zoveel jaar betrokken te zijn bij dit instituut. Sport en bewegen spelen nog altijd een belangrijke rol in mijn leven. Wielrennen, (te weinig) golf maar vooral schaatsen zijn favoriet.Het enthousiasme wat de huidige opleidingen uitstralen maar ook (of misschien wel vooral) het motto van het lectoraat ‘een leven lang duurzaam en verantwoord sporten en bewegen’, heeft me doen besluiten om mijn tijd en energie graag in te zetten bij Fontys Sport en Bewegen. Ik zie mijn rol binnen de Raad van Advies vooral als sparringpartner voor de opleiding en als ‘critical friend’. De studenten van Fontys Sport en Bewegen kenmerken zich door een hoge dosis enthousiasme, een brede interesse en positief kritische karakters die sterk praktijkgericht zijn. Ik ben er een voorstander van om hen zo breed mogelijk op te leiden, met ruime mogelijkheden om zich extra te ontwikkelen.

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren waar wij als raad van advies deelgenoot van waren (zoals de nieuwe masteropleidingen en een succesvol aanbod van minoren) geven studenten en afgestudeerden volop kansen voor een brede persoonlijke ontwikkeling en veel meer kans en in de arbeidsmarkt. Het ambitieniveau mag hoog zijn, nee, moet zelfs hoog zijn, want we staan voor een enorm belangrijke taak. Namelijk meewerken om kinderen en volwassenen een gezonde levensstijl te leren door middel van sport en bewegen. Vernieuwingen in de curricula mogen dan ook niet ten koste gaan van de inhoud en diepgang, maar moeten een verbetering en aanvulling zijn.

Sfeerafbeelding Fontys

'Intrinsiek gemotiveerd en enthousiast betrokken bij deze prachtige opleidingen!'