Take-Off hbo

Heb jij een idee voor een innovatie, die een mogelijke oplossing is voor een maatschappelijk probleem? Maar is het ook haalbaar in de praktijk? Kun je er echt impact mee maken? Meld je dan aan voor de Take-off hbo subsidie.Take-off hbo biedt je de financiële ruimte om jouw ondernemersidee te toetsen op haalbaarheid en/of een eerste prototype te maken. De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan Fontys Hogeschool waarbij je minimaal € 10.000 en maximaal € 40.000 kunt aanvragen. Met deze regeling stimuleert Regieorgaan SIA de doorwerking in de praktijk van praktijkgericht onderzoek.  

Beoordeling

Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, wordt deze voorgelegd aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat uit onderzoekers uit verschillende onderzoeksgebieden (ondernemers, externe deskundigen en private financiers). Na een schriftelijke commentaarronde word je uitgenodigd om in gesprek te gaan met de beoordelingscommissie. Deze interviews vormen een belangrijk onderdeel van het beoordelingstraject. Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 1 tot 2 maanden.

Klik hier voor meer informatie over der Take-off hbo regeling.

Informatie najaar 2023

In het najaar van 2023 is er geen indieningsronde omdat de Take-off hbo subsidie wordt herzien. In de loop van 2024 zal deze weer worden opengesteld. Wanneer er meer informatie is over opening en sluitingsdata wordt dit op de website van Regieorgaan SIA gecommuniceerd.

De financiële support kan gebruikt worden om:

  • Een haalbaarheidsstudie uit te voeren
  • Technische en economische kansen en risico's in kaart te brengen
  • Een prototype te bouwen

Sfeerafbeelding Fontys

Heb jij interesse?

Heb jij interesse en wil je meer weten over Take-off hbo? Neem dan contact op met Case Manager Take-off hbo, Gert Poppe via g.poppe@fontys.nl.

Vanaf februari 2024 kun je je weer aanmelden voor deze subsidie.

Meld je aan!

Aanmelden kan vanaf 2024

Aanmelden

Regieorgaan SIA

Meer informatie

Regieorgaan SIA

Highlighted TextStandaard Text