Duurzaamheidsfonds

Ben jij een Fontys student en heb je een eigen bedrijf waarbij duurzaamheid voorop staat? Via het Fontys Centrum voor Ondernemerschap & Stichting Steunfonds Duurzaamheid kun jij aanspraak maken op een subsidie van 15.000 euro om je bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen of om een groeiversnelling in te zetten.  

Maar wat is duurzaamheid nou precies? Duurzaamheid is het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten. Voor nu, maar ook voor de komende generaties. Het voorzien in onze eigen behoeften moet dus in evenwicht zijn met dat wat de aarde aankan.
Het is een begrip dat ook steeds belangrijker wordt als je gaat ondernemen; ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen in deze context genoemd. Want maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat je als bedrijf verantwoordelijkheid gaat dragen voor de maatschappij. Door bijvoorbeeld in activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens onderneemt een bedrijf toekomstbestendig. Om dit te meten en te volgen kijken we naar de SDG’s. De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. 

Sfeerafbeelding Fontys

Subsidie

Stichting Steunfonds Duurzaamheid en het Fontys Centrum voor Ondernemerschap hebben zich als doel gesteld het bevorderen van ondernemen met maatschappelijke impact, bij jonge startende ondernemers. Fontys studenten die een eigen bedrijf hebben en een maatschappelijke impact willen bewerkstelligen kunnen aanspraak maken op de subsidie. De subsidie, in de vorm van de individuele financiële support van het Steunfonds Duurzaamheid, heeft als doel ondernemerschap met maatschappelijke impact te ondersteunen. Het vergevorderde idee of bedrijf van de studentondernemer sluit tenminste aan bij 1 of meerdere SDG’s van de Verenigde Naties. Het kan hier gaan om een product-, proces- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord.

De individuele financiële support kan gebruikt worden om:

  • Een MVP te ontwikkelen.
  • Haalbaarheid van het idee te onderzoeken.
  • Een versnelling in de validatie te realiseren.
  • Een versnelling in de marktintroductie te realiseren.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Voor wie?

De gelden komen ten goede van Fontys studentondernemers die een eigen bedrijf hebben en een maatschappelijke impact willen bewerkstelligen kunnen aanspraak maken op deze subsidie. De voorwaarden die worden gesteld is dat de aanvrager staat ingeschreven als student bij Fontys Hogescholen. De aanvrager bevindt zich met zijn of haar bedrijf in de Customer Discovery fase, de Customer Validation fase of Customer Creation fase. Dit betekent concreet dat studenten in verschillende levensfases van een startup aanspraak kunnen maken op de subsidie.

De Fontys student zal na registratie bij het Fontys Centrum voor Ondernemerschap worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek zodat ook de drive en mate van vastberadenheid van ondernemen gemeten kunnen worden. Bij een positieve uitkomst zal de aanvrager in contact worden gebracht met de subsidieverstrekker. De aanvragen worden enkel in behandeling genomen als er in de bedrijfsvoering van de studentondernemer sprake is van tenminste 1 van de opgestelde Sustainable Development Goals en duurzaamheid in de bedrijfsvoering voorop staat.

>> Wat houden de fases van de startup in waar de aanvrager zich in kan bevinden?

  • In de customer discovery fase gaat men in een vroeg stadium op onderzoek uit naar de levensvatbaarheid van het initiële concept, wat moet er worden verbeterd, wat moet er worden verwijderd, wat moet er worden toegevoegd. Past de oplossing bij het geïdentificeerde probleem?
  • In de customer validation fase staat het businessmodel centraal. Er is sprake van een businessmodel-fit als het idee doorvertaald kan worden in een herhaalbaar en schaalbaar businessmodel. In deze fase staat het optimaliseren van de groeimotor centraal.
  • In de customer creation fase staat het uitvoeren van de marketing- en salesstrategie centraal en het uitbouwen van de organisatie centraal. De kerntaak van de organisatie verandert dus van het zoeken naar een winstgevend businessmodel naar uitvoeren van een bewezen businessmodelDit is het punt waarop er veel middelen geïnvesteerd worden om snelle groei te bewerkstelligen en de markt te kapitaliseren. 

Heb jij interesse?

Heb jij interesse? Vanaf februari 2023 kun je je weer aanmelden voor deze subsidie.

Meld je aan!

Aanmelden kan vanaf februari 2023

Ga naar het aanmeldformulier

We helpen je graag verder!Heb je een vraag of wil je over een van onze expertises meer weten? Neem gerust contact op of kom langs op ons ondernemersplein!