Aanvullende info

Aanvullende info

Mocht je allergieën hebben of een bepaald dieet volgen, kun je dit aangeven tijdens de inschrijving en zal er rekening mee worden gehouden bij de catering: www.salvemundi.nl/intro. Het email adres is: intro@salvemundi.nl. Whatsapp/telefoon Salve Mundi: +31 6 24827777.

Fontys ICT
Rachelsmolen 1, gebouw R10
5612 MA Eindhoven

Het adres van de evenementenlocatie wordt voor de introductie bekend gemaakt aan de deelnemers.

Alcohol

Tijdens de hele introductie geldt er dat er voor 16:00 uur geen alcohol geschonken mag worden. Alle deelnemers zijn toegestaan om alcohol te nuttigen mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • In het bezit zijn van een geldig identificatiebewijs; 
  • Minimaal 18 jaar of ouder zijn; 

Alcohol aan de bar mag ten alle tijden door het barpersoneel geweigerd worden, wanneer zij denken dat een deelnemer al genoeg heeft gedronken deze avond. Ook zal tijdens de feestavonden geen sterke dranken geschonken worden. Ook als blijkt dat mensen niet of nauwelijks meer aanspreekbaar zijn, zullen deze mensen vriendelijk verzocht worden om naar huis te gaan of hun contactpersoon wordt ingelicht om hem/haar op te komen halen. Wanneer er bij binnenkomst op de evenementenlocatie geconstateerd wordt dat je sterke drank mee hebt genomen heb je de kans om het af te staan. Wanneer er tijdens de intro sterke drank tot 15% wordt aangetroffen wordt dit van je afgepakt. Voor sterke drank van 15% en hoger bestaat de kans dat je naar huis gestuurd wordt.

Drugs

Gedurende de introductie mag er geen drugs geconsumeerd worden. Hier willen wij duidelijke regels vastleggen waaraan iedereen te houden heeft. Medicijnen zijn uitgezonderd van deze regeling.

Harddrugs

Harddrugs zijn ten strengste verboden gedurende introductie voor iedereen.

Bij betrapping op het gebruik van harddrugs in elke vorm zal er een burgerarrest gedaan worden waarbij alleen de crew van de introductie en het bestuur van Salve Mundi ingelicht zal worden. De crew zal daarbij de contactpersonen van de deelnemer inlichten. Daarbij zal de crew de desbetreffende persoon naar huis sturen.

Softdrugs

Softdrugs zoals wiet en hasj zijn op verzoek van de locatie waar de introductie gaat plaatsvinden verboden. Op de evenementenlocatie worden softdrugs in legale hoeveelheden afgepakt en weggestopt in de op evenementenlocatie aanwezige kluis. Wanneer een kind weigert om zijn goederen af te staan zal het contactnummer welke de deelnemer heeft opgegeven als een bereikbaar persoon worden gebeld. Hier wordt dan in overleg met de contactpersoon actie ondernomen om de persoon thuis te krijgen/brengen.

Het roken van tabak of shag is toegestaan op het terrein.

Wapenbeleid

Het is ten strengste verboden om wapens mee te brengen naar of te gebruiken op de locatie, activiteiten of evenementen georganiseerd door Salve Mundi. Dit geldt voor alle type wapens, ongeacht of ze legaal zijn of niet.

Definitie van wapens

Wapens worden gedefinieerd als alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden om letsel toe te brengen aan personen of eigendommen. Dit omvat onder meer, maar niet beperkt tot, vuurwapens, messen, zwaarden, bogen, pijlen en andere scherpe voorwerpen.

Consequenties

Individuen die betrapt worden op het dragen of gebruiken van een wapen zullen onmiddellijk worden verwijderd van de locatie van het evenement en kunnen worden verbannen van toekomstige evenementen georganiseerd door de studievereniging. Daarnaast kan de studievereniging overwegen om aangifte te doen bij de politie.

Veiligheidsmaatregelen

De studievereniging zal ervoor zorgen dat er adequate veiligheidsmaatregelen worden genomen bij alle evenementen om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Dit omvat onder meer het hebben van een goed opgeleide BHV’ers en het opzetten van een beveiligingssysteem voor het controleren van tassen bij de binnenkomst op de Salve Mundi locatie.

Tijdens de intro lopen er een aantal Bhv'ers rond. Deze personen zijn te herkennen aan fel gekleurde armbanden.
De introductieweek gaat 90 euro kosten. Voor dit bedrag krijg je 5 dagen toegang tot de introductie en een jaar lang lidmaatschap bij Salve Mundi t.w.v. 20 euro. Wanneer je je ingeschreven hebt zal je zo snel mogelijk een mail met een betaalverzoek krijgen. Mocht je niet meer mee willen en heb je je wel ingeschreven, dan hoef je het betaalverzoek niet te betalen. Heb je al betaald en wil je niet meer mee, neem dan even contact met ons op via ons email adres: intro@salvemundi.nl.

Indien je medische informatie hebt die relevant is voor onze evenementen, kun je dit doorgeven via het contactformulier op onze website of door een e-mail te sturen naar intro@salvemundi.nl. Hierbij kun je denken aan allergieën, medicijngebruik of andere relevante medische informatie.

Het doorgeven van deze informatie is geheel vrijwillig en is uitsluitend bedoeld voor de veiligheid en gezondheid van de deelnemers aan onze evenementen. De medische informatie die wij ontvangen zal vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gedeeld met de betrokken personen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat jouw veiligheid en gezondheid gewaarborgd blijven.

Privacy is een fundamenteel recht dat van groot belang is voor iedereen. Als studievereniging vinden wij het dan ook belangrijk om de privacy van onze leden en bezoekers te waarborgen. In deze tekst zullen wij uitleggen welke rechten je hebt met betrekking tot jouw privacy en hoe wij omgaan met het maken van foto's en video's.

Het kan voorkomen dat er tijdens onze evenementen foto's en video's worden gemaakt. Dit doen wij om een impressie te geven van onze activiteiten en om deze te kunnen delen op onze website en social media kanalen. Bij het maken van foto's en video's houden wij rekening met de privacy van onze leden en bezoekers. Zo worden er geen close-up beelden gemaakt zonder toestemming en worden er geen beelden gedeeld waarop personen herkenbaar in beeld zijn zonder hun toestemming.

Mocht je als individu toch bezwaar hebben tegen het maken of publiceren van foto's en video's waarop je herkenbaar in beeld bent, dan kun je altijd contact opnemen met het bestuur van de studievereniging. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk de desbetreffende beelden verwijderen.

Als studievereniging zijn wij ons bewust van het belang van privacy en zullen wij er alles aan doen om de privacy van onze leden en bezoekers te waarborgen. Mocht je nog vragen hebben over hoe wij omgaan met privacy, neem dan gerust contact op met het bestuur van de studievereniging, bestuur@salvemundi.nl.