Eindhoven,
14
februari
2022
|
09:44
Europe/Amsterdam

JANsEn in the jungle

Jolijn Jansen in de Jungle

Jolijn Jansen is onderzoeker bij Fontys en houdt zich bezig met het in kaart brengen van de impact van het Fontys ICT InnovationLab als hybride leeromgeving midden op Strijp T. Tijdens haar onderzoek, werkt ze vaak op locatie. In haar blogs deelt ze de persoonlijke kant van haar ervaringen en belevingen. De eerste blog lees je hier.

In mijn vorige blog, schreef ik over een aantal van mijn ervaringen in het Fontys ICT InnovationLab, de omgeving waar ik onder normale omstandigheden dagelijks werk te midden van de levendigheid en soms het tumult van studenten, docent-onderzoekers en werkveldpartners. In mijn omschrijving legde ik de link met een jungle. Een levendig ecosysteem, waar altijd iets gebeurt en alles onderling verbonden is in een unieke, dynamische relatie. Wie de film Tarzan kent (een van mijn favoriete films toen ik een klein meisje was) weet ook dat Jane hier een hoofdrol in speelt. Die Jane, dat ben ik nu even (het is tenslotte all-in-the-name). Jane die het ecosysteem komt onderzoeken en tegelijkertijd opgaat in de jungle van het InnovationLab.

Opgaan in het InnovationLab (participeren)
Als onderzoeker van FHICT heb ik soms een dubbele rol. De ene keer ben ik degene die enquêtes en interviews afneemt of even komt observeren hoe er wordt samengewerkt. Het andere moment ben ik die gezellige collega waarmee je over vakanties praat, een broodje eet in de pauze of even een kop koffie drinkt. Juist omdat ik onderdeel uitmaak van de context die ik onderzoek, is het belangrijk om mijn ervaringen als participant op te schrijven. Een soort dagboek eigenlijk, maar dan in dit geval in blog-vorm, waarin ik niet alleen observeer maar ook onderga hoe het Fontys ICT InnovationLab is als gebruiker. Net als Jane die zich steeds meer op haar gemak voelt in de jungle en zelfs aan lianen leert slingeren, pas ook ik me aan aan mijn omgeving: het InnovationLab. Ik merk dat ik steeds meer dingen normaal ga vinden, bijvoorbeeld hoe het gebouw is ingericht. Wanneer ik met Fontys collega’s of externen afspreek in het InnovationLab en een rondje wandel, kunnen zij enorm onder de indruk zijn van de moderne kantoor-uitstraling. Dit soort momenten helpen mij opnieuw te realiseren dat we met hele gave ontwikkelingen bezig zijn. Door over mijn ervaringen te schrijven kan ik makkelijker relativeren, objectiever naar de situatie kijken en reflecteren op wat ik zie en opmerk.

Onderzoeken van het ecosysteem (observeren)
Daarnaast moet ik niet vergeten dat ik als participant van het InnovationLab ook invloed uitoefen op de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Door onderzoeksresultaten te delen, te presenteren en hierover het gesprek te voeren met collega’s, help ik hen om wat afstand te nemen van de waan van alledag en in te laten zien wat goed en minder goed loopt. Daarmee kan ik (soms onbewust) aanzetten tot nieuw denken en handelen. Denk maar eens aan Tarzan, die – net als veel collega’s bij FHICT – prima in zijn ecosysteem zit, maar voor wie die dynamiek door de komst van Jane in de war wordt geschud. Met haar aanwezigheid wordt Tarzan zich er bijvoorbeeld ineens van bewust dat hij een andere taal kan spreken. Hij voegt zich met behulp van Jane steeds meer tot de gecultiveerde samenleving en laat oude patronen los. Wat ik met dit voorbeeld wil benadrukken is dat je bewust of onbewust invloed kan uitoefenen op processen en gedrag. Dat is een impact, waar ik me als onderzoeker bewust van moet zijn. Omdat ik als onderzoeker sterk aanwezig ben in de onderzoekscontext is een reflexieve houding extra belangrijk voor mij, waarbij ik voortdurend mijn eigen positie in het onderzoek expliciteer. Schrijven helpt daarbij!

Tijdens het schrijven van mijn eerste blog kwam de link met de jungle in mij op. Die kon ik daarna niet meer loslaten. Deze metafoor me helpt enorm om uit mijn rol te stappen. Om even een ander perspectief aan te nemen en ‘normale’ denkpatronen los te laten. Om de intentie van mijn blogs duidelijk te maken en tegelijk een inkijkje te geven in mijn soms wat dubbele rol als onderzoeker en collega, koos ik ervoor om dit keer in te zoomen op Jane in de jungle. De volgende keer ga ik eens flink uitzoomen en geef ik een inkijkje in het bredere ecosysteem waar het InnovationLab zich in bevindt. Want de jungle van het InnovationLab, die is misschien wel groter dan we denken…

Meer weten over het onderzoek naar het Fontys ICT InnovationLab? Neem contact op met Jolijn Jansen

Auteur: Jolijn Jansen