Internationalisering?

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys Internationaliseringsvisie

Als kennisinstelling investeert Fontys niet alleen in de relatie tussen onderwijs en beroepspraktijk, maar ook in onderzoek en innovatie met het werkveld door regionale verankering en sluit zodoende aan op economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Deze verankering in een sterk internationaal opererend werkveld met steeds meer multidisciplinaire samenwerking, vraagt om kwalitatief goed onderwijs waar internationale componenten een integraal deel van uit maken.

De commitment aan regionale inbedding van Fontys in een zeer internationale regio maakt dat internationalisering een vanzelfsprekendheid moet zijn. Fontys zorgt ervoor dat het aangeboden onderwijs het internationale karakter van de regio weerspiegelt en dat afgestudeerden optimaal voorbereid zijn om zich in een regionale én internationale omgeving te handhaven en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de omgeving waarin zij werken. (lees de hele pdf)

Sporthogeschool Internationaliseringsbeleid

Binnen Sporthogeschool is het internationaliseringsbeleid vanaf 2009 verder vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in een eerste beleidsnotitie 2012-2015 waarin concretere doelstellingen ten aanzien van internationalisering zijn geformuleerd.

Voor 2015-2020 zal het internationaliseringsbeleid worden geactualiseerd passend bij de ambities die vanuit de overheid en Fontys zijn geformuleerd. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande vier aandachtsgebieden. (Lees de hele pdf)

Interne documenten