Workshops

Workshops

Hoe vertaal je actuele inzichten rondom de didactiek van begrijpend lees- en luisteronderwijs naar de
praktijk? Hoe krijg je leerlingen actief betrokken bij teksten en boeken? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen diep leesbegrip krijgen? Bij ‘Diep leesbegrip: hóe dan?’ integreren we het lees- en luisterbegrip met de leergebieden die in de school aangeboden worden. Dit doen we aan de hand van
rijke teksten, boeken en thema's. Op deze manier wekken we de nieuwsgierigheid van de leerlingen op, waarbij integratie van achtergrondkennis zorgt voor dieper begrip. Kennis van de wereld en woordenschat breiden zich uit. Leerlingen worden uitgedaagd te praten en te schrijven over teksten.

In deze workshop vertellen we je over dit scholingstraject dat zich met name richt op de
didactische vaardigheden en de specifieke achtergrondkennis van de leerkracht.
Het traject is een professionaliseringsaanbod voor schoolteams in (speciaal) basisonderwijs en sluit aan bij LIST.
Spreker: Eefje Wilmsen-Huismans MED (Docent Fontys OSO, LIST-begeleider en schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen) Spreker: Eefje Wilmsen-Huismans MED (Docent Fontys OSO, LIST-begeleider en schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen)

Met prentenboeken werken aan allerlei doelen voor het jonge kind…Ja dat kan!

Tijdens deze workshop zie je hoe je met geletterde ogen, kunstogen, rekenogen, woordenschatogen, creatieve ogen en nog veel meer …ogen kunt kijken naar prentenboeken en gevarieerde doelgericht activiteiten kunt aanbieden vanuit een geïntegreerd speels aanbod. En natuurlijk word je geprikkeld om zelf aan de slag te gaan!

Spreker Marie-Jose de Ridder MA, (LIST-begeleider en schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen) Spreker Marie-Jose de Ridder MA, (LIST-begeleider en schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen)

Tijdens deze workshop bekijken we hoe je literaire onderwerpen en doelen, die jij kiest voor je boekenbabbels, een periode centraal kunt zetten. Hoe werk je samen met de groep aan een literair klassendoel en hoe maak je deze onderwerpen visueel? We geven jullie een aantal voorbeelden die jullie de volgende dag meteen kunnen inzetten en we willen jullie inspireren om zelf aan de slag te gaan met visualiseren in de LIST-les.
Spreker: Ingrid Rijnbout-Evers (LIST-begeleider en Kinderboekenjuf) Spreker: Ingrid Rijnbout-Evers (LIST-begeleider en Kinderboekenjuf)

Spreker: Anne van Vugt (LIST-begeleider, Ambulant Begeleider bij Kentalis)  Spreker: Anne van Vugt (LIST-begeleider, Ambulant Begeleider bij Kentalis)

Wanneer je merkt dat een leerling achterblijft op de leesontwikkeling is de eerste stap om te onderzoeken wat hiervan de reden is. Door een leesgesprek, analyseren van toetsen en observaties krijg je een beter beeld. Om de ondersteuning betekenisvol te maken en de betrokkenheid van de
leerling te stimuleren is het waardevol om qua leesmateriaal aan te sluiten bij thema’s van de klas of onderwerpen die de interesse van de leerling hebben.


Hoe vind je een geschikte Connect- of Ralfi-tekst? Hoe maak je connectrijtjes en hoe ziet jouw
begeleiding eruit binnen laag 2 en 3 van LIST?

Spreker: Michelle Bervoets-van Leeuwen MEd (Docent Fontys OSO, LIST-begeleider, schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen) Spreker: Michelle Bervoets-van Leeuwen MEd (Docent Fontys OSO, LIST-begeleider, schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen)

De conceptkerndoelen Nederlands worden in het voorjaar van 2024 beproefd in de praktijk. Dat betekent dat er o.a. regiobijeenkomsten georganiseerd worden om scholen en leraren te raadplegen over de verwachte bruikbaarheid van de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk. In deze workshop krijg je de gelegenheid om van gedachten te wisselen en vragen te stellen over de conceptkerndoelen. Je denkt o.a. samen met de andere deelnemers alvast na hoe je de conceptkerndoelen straks kunt vertalen naar je eigen LIST-school.
Spreker: Anja van Schijndel MA (Studentcoach Master Educational Needs, LIST-begeleider en schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen) Spreker: Anja van Schijndel MA (Studentcoach Master Educational Needs, LIST-begeleider en schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen) Spreker: Linda Vaessen-Moonen MEd, als teamlid po betrokken bij actualiseren van de kerndoelen Nederlands, Lerarenopleider Pabo de Kempel, taalspecialist, redactielid van de website Rijke Teksten | Taalunie, social media redacteur van Tijdschrift MeerTaal.  Spreker: Linda Vaessen-Moonen MEd, als teamlid po betrokken bij actualiseren van de kerndoelen Nederlands, Lerarenopleider Pabo de Kempel, taalspecialist, redactielid van de website Rijke Teksten | Taalunie, social media redacteur van Tijdschrift MeerTaal.

Het herkennen van letters verloopt in groep 1-2 vlotter als kinderen er al spelend en schrijvend mee aan de slag gaan. In groep 3 leren kinderen vlotter lezen als ze creatieve schrijfopdrachten krijgen. In groep 4-8 begrijpen kinderen teksten beter als ze de verschillende tekststructuren schrijvend oefenen. Tijdens deze workshop krijg je theoretische onderbouwing waarom het zo belangrijk is om schrijven te koppelen aan het leesonderwijs en praktische voorbeelden voor de drie leeftijdsgroepen.
Spreker: Marie-Jose de Ridder MA (LIST-begeleider en schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen) Spreker: Marie-Jose de Ridder MA (LIST-begeleider en schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen)

Tijdens deze workshop gaan we vooral met elkaar in gesprek. Vragen die in scholen leven, kunnen we met elkaar verkennen. Ieder kan zijn eigen vragen inbrengen.

Spreker: Michelle Bervoets-van Leeuwen MEd, (Docent Fontys OSO, LIST-begeleider, schoolbegeleider 	op het gebied van (begrijpend) lezen) Spreker: Michelle Bervoets-van Leeuwen MEd, (Docent Fontys OSO, LIST-begeleider, schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen)

 Spreker: Maud Musters MEd (LIST-begeleider, taalcoördinator en leerkracht basisonderwijs)  Spreker: Maud Musters MEd (LIST-begeleider, taalcoördinator en leerkracht basisonderwijs)

Tijdens deze workshop gaan we vooral met elkaar in gesprek.  Vragen die in scholen leven worden met elkaar verkend en voorbeelden van good practices kunnen worden uitgewisseld.
Spreker: Ingrid Rijnbout-Evers, (LIST-begeleider en Kinderboekenjuf)  Spreker: Ingrid Rijnbout-Evers, (LIST-begeleider en Kinderboekenjuf)

Spreker: Drs. Vital Hanssen (LIST- begeleider, expert meertaligheid/ NT2, docent taal- en leesontwikkelend opleiden Fontys Hogeschool Kind en Educatie)  Spreker: Drs. Vital Hanssen (LIST- begeleider, expert meertaligheid/ NT2, docent taal- en leesontwikkelend opleiden Fontys Hogeschool Kind en Educatie)

Tijdens deze workshop gaan we vooral met elkaar in gesprek.  Vragen die in scholen leven worden met elkaar verkend en voorbeelden van good practices kunnen worden uitgewisseld.
Spreker: Anja van Schijndel MA (Studentcoach Master Educational Needs, LIST-begeleider en schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen) Spreker: Anja van Schijndel MA (Studentcoach Master Educational Needs, LIST-begeleider en schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen)


Spreker: Gieske Laros MA MEd (Docent Fontys OSO en De Nieuwste Pabo)

Tijdens deze workshop gaan we vooral met elkaar in gesprek.  Vragen die in scholen leven worden met elkaar verkend en voorbeelden van good practices kunnen worden uitgewisseld.
Spreker: Eefje Wilmsen-Huismans MED (Docent Fontys OSO, LIST-begeleider en schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen) Spreker: Eefje Wilmsen-Huismans MED (Docent Fontys OSO, LIST-begeleider en schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen)


Spreker: Anne van Vugt (LIST-begeleider, Ambulant Begeleider bij Kentalis)  Spreker: Anne van Vugt (LIST-begeleider, Ambulant Begeleider bij Kentalis)

Tijdens het scholingstraject LIST, heb je met je team de focus gelegd op het optimalieren van de onderwijskwaliteit op het gebied van lezen. Mogelijk is het een grote uitdaging om na veranderprocessen de onderwijskwaliteit op orde te houden. Hoe neem je teamleden mee? Hoe houd je de aandacht erop? In deze workshop ga je verkennen hoe jij met je team de onderwijskwaliteit kan blijven monitoren en hoe je dit gezamenlijk op de agenda kunt houden, zodat je kansen kunt creëren voor een succesvolle borging.
Spreker: Anneke Luijten MED-RD (Docent Fontys OSO) Spreker: Anneke Luijten MED-RD (Docent Fontys OSO)

 • Drie kindcentra uit de regio Sittard-Geleen sloegen de handen ineen in hun ambitie om tot een doorgaande lijn te komen in de ontwikkeling van ontluikende en beginnende geletterdheid. In het schooljaar 2022-2023 resulteerde dit in een gezamenlijke scholing voor kleuterleerkrachten, leerkrachtondersteuners, pedagogisch medewerkers en IB’ers. In deze scholing is vanuit LIST voor kleuters de vertaling gemaakt naar de peuters. In deze workshop delen we achtergronden, materialen en ervaringen uit de praktijk.
Spreker: Anja van Schijndel MA (Studentcoach Master Educational Needs, LIST-begeleider en schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen) Spreker: Anja van Schijndel MA (Studentcoach Master Educational Needs, LIST-begeleider en schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen)


In samenwerking met KC De Loft en KC Leyenbroek Sittard

Wanneer het stilleestempo van een leerling lager ligt dan 100 woorden per minuut kan dit ernstige problemen voor het begrip van de tekst veroorzaken. Hoe bepaal je het stilleestempo? Welke inzichten kan je dit geven? Welke interventies kun je inzetten? Na de IEP-leestoets op het einde van groep 6 meet je de leesontwikkeling niet meer. Hoe houd je de leesontwikkeling in beeld? Het voortgezet onderwijs gebruikt de stilleestoets ‘Hoe gevaarlijk is een tekenbeet?’ als signaleringsinstrument in het kader van het protocol dyslexie. Ervaar eens hoe dit werkt.

Spreker: Michelle Bervoets-van Leeuwen MEd, (Docent Fontys OSO, LIST-begeleider, schoolbegeleider 	op het gebied van (begrijpend) lezen) Spreker: Michelle Bervoets-van Leeuwen MEd, (Docent Fontys OSO, LIST-begeleider, schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen)

Tijdens deze workshop staan de volgende vragen centraal:


- Welke kennis over het leesproces is van belang in meertalige groepen?

- Welke taalsteun kan de leerkracht inzetten om het effect van LIST te vergroten?

Spreker: Drs. Vital Hanssen (LIST- begeleider, expert meertaligheid/ NT2, docent taal- en leesontwikkelend opleiden Fontys Hogeschool Kind en Educatie) Spreker: Drs. Vital Hanssen (LIST- begeleider, expert meertaligheid/ NT2, docent taal- en leesontwikkelend opleiden Fontys Hogeschool Kind en Educatie)

Spreker: Renske Jongejan MEd, adviseur taal en media primair onderwijs Cubiss

In de komende aren geeft de overheid in het kader van het Masterplan basisvaardigheden een

impuls van 74 miljoen om de Bibliotheek op school een boost te geven. Hoe kom je als school in

aanmerking voor deze impulsgelden? Hoe breng je de samenwerking met de bibliotheek tot stand?

Of maak je zo optimaal mogelijk gebruik van de expertise van de bibliotheek?

Wat is de meerwaarde van Bibliotheek op school wanneer je een LIST-school bent?