Student Toni over de lerarenopleiding Godsdienst (voltijd)

‘Laat je niet tegenhouden door het beeld dat mensen hebben van het vak Levensbeschouwing.’ 

Toni Venema 
Student Leraar Godsdienst (Levensbeschouwing, Filosofie & Ethiek) bachelor voltijd  


Waarom heb je voor de opleiding Leraar Godsdienst gekozen?  

“Ik wil jongeren helpen tijdens hun identiteitsontwikkeling. Ik wil ze daarin niet vormen, maar juist zelf laten ontdekken hoe zij over bepaalde dingen denken. We leven in een wereld waarin alles heel snel gaat. Ik merk dat mensen zich steeds sneller laten vormen door anderen in plaats van dat ze op ontdekking gaan naar zichzelf. Ik zie dat mensen daardoor beschadigd raken en dat wil ik tegenaan. De diepgang in het vak Levensbeschouwing spreekt mij aan. Daarmee kun je bijdragen aan een mooie ontwikkeling voor jongeren. Daarnaast is presenteren mijn grootste talent en daarom hou ik van lesgeven.” 

Wat is voor jou tot nu een hoogtepunt in je studie?  
“Tijdens mijn stageperiode wees een docent mij op een problematische jongen in de klas: ‘daar moet je mee oppassen, die jongen is pittig’. Ik zie het dan juist als mijn uitdaging om deze jongen te doorgronden. Om te achterhalen waarom hij zich zo gedraagt. Vooral tijdens de lessen is hij sneller verveeld dan anderen in de klas. Mist hij soms de uitdaging in de les? Met diverse opdrachten en een andere manier van uitleg probeer ik hem meer uitdaging te geven. Tijdens mijn lessen heb ik deze jongen zien veranderen van een zeer vervelend kind naar de meest betrokken leerling uit de klas. Dan ben je wel even trots.”  

Op welke manier laat Fontys jou je talenten optimaal ontwikkelen?  
“Daarvoor wil ik echt een shout out geven naar de sectie van Levensbeschouwing. De docenten hebben een diepe indruk op mij gemaakt. Op hoe ik mezelf ontwikkel en hoe snel ik het vak eigen heb gemaakt. Alles is zo persoonlijk, dat is heel fijn.” 

Hoe wil jij straks het verschil maken in het onderwijs?  
“Ik wil mezelf kunnen zijn. Een docent voor de leerling en het vak, niet voor de school of mijn werkgever. Met mijn talenten en manier van lesgeven wil ik leerlingen bereiken. Leerlingen raken. Ze meenemen in hun persoonlijke ontwikkeling en daar de lesstof op aanpassen. Ik hou echt van lesgeven en daarmee wil ik laten zien dat ik hier op mijn plek zit. Het contact met de klas, de dynamiek, het oog voor leerlingen, dat vind ik mooi. Ik wil leerlingen laten weten dat ze er mogen zijn!” 

Wat voor tips heb je voor studenten die deze opleiding willen gaan doen?  
“Laat je niet tegenhouden door het beeld dat mensen hebben van het vak Levensbeschouwing. Sommige vinden het saai of onbelangrijk in het onderwijs. Terwijl het een van de meest diepzinnige en leerzame opleiding is die ik ken. In één jaar tijd leer je al met een andere bril naar de wereld te kijken. Meer filosofisch en naar de diepere laag ervan. Ik heb in een korte tijd zoveel geleerd. Mensen zijn op zoek naar de zin van het leven, naar wat er in de mens zit. Daar word je tijdens deze opleiding voortdurend door geïnspireerd.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Toni

Toni studeert Leraar Godsdienst (Levensbeschouwing, Filosofie & Ethiek) voltijd in Tilburg.

ga naar leraar godsdienst (voltijd)