Tweetalig onderwijs

Ben jij goed in Engels en lijkt het je leuk om tweetalig onderwijs (tto) te geven en kun je een extra uitdaging aan? Dan kun je in Tilburg naast je lerarenopleiding, het tweejarig traject BEES (Bilingual Education/English Stream) volgen tijdens de hoofdfase van je opleiding. Je krijgt een extra programma-aanbod, gericht op taalvaardigheid Engels en Europese & internationale oriëntatie en CLIL, de didactiek van het tweetalig onderwijs. Het voordeel van de opleiding is dat je je Engelse taalvaardigheid gedurende je studie langzaam opbouwt. Hierdoor ontwikkel je een gedegen kennis van de Engelse taal. Je neemt tijdens dit traject deel aan 2 externe examens (CAE en CPE). Daarnaast verdiep je je in Europese en internationale samenwerking op scholen zodat je voorbereid bent op het werken op een tto én/of ELOS-school. In je vierde jaar is het mogelijk om tijdens je afrondende stage te werken aan het Cambridge Certificate in Teaching Bilingual Learners. Dit programma van 30 credits komt bovenop je reguliere bachelor-studie, dus kandidaten worden geselecteerd op voorkennis van het Engels, motivatie en inzet.

Stage

Een deel van de stages vindt plaats op tto afdelingen van de samenwerkende opleidingsscholen.

Werkgelegenheid

Op dit moment zijn er 130 tweetalige scholen in Nederland. Het grootste deel daarvan biedt het onderwijs aan op havo en/of vwo. Het aantal scholen dat tweetalig onderwijs (ook) aanbiedt op vmbo-niveau groeit gestaag. De werkgelegenheid voor docenten tweetalig onderwijs is dan ook gunstig. Zie voor méér informatie: www.nuffic.nl.

Coördinator

Brenda de Vries

Sfeerafbeelding Fontys