Bedrijfseconomie

project.general_error_message

Onderdeel micro-economie vraag 1

1. Gegeven zijn de volgende twee beweringen:

I. De inkomenselasticiteit van een inferieur goed ligt tussen -1 en 0.

II. De prijselasticiteit van de vraag van een inferieur goed ligt tussen 0 en 1.

Welke uitspraak over de beweringen is juist? (optioneel)

Fout

Goed

Het juiste antwoord is a.  (twee definities die beide juist zijn).