Taal- en leesontwikkeld opleiden in een meertalige onderwijscontext

Taal- en leesbeleid Fontys Hogeschool Kind en Educatie


FHKE leidt taal- en leesbewuste leraren op, die rekening houden met de diverse en meertalige context waarin leerlingen opgroeien. Dit vraagt om taal- en leesbewuste lerarenopleiders die in al hun rollen studenten gericht begeleiden en ondersteunen in de ontwikkeling van hun taal- en leesvaardigheid.

Binnen het FHKE-taalbeleid is er aandacht voor het zogenaamde smalle taalbeleid, waarbij het correct verwoorden centraal staat, maar de focus ligt op de ontwikkeling van de brede professionele taal-/denkvaardigheid van studenten. Het verwerven van de kennis die nodig is voor de ontwikkeling van het vakmanschap en meesterschap van een leraar basisonderwijs gaat gepaard met het ontwikkelen van de taalvaardigheid die nodig is om over die kennis te kunnen denken, praten en schrijven.

Het taal- en leesbeleid van FHKE bestaat uit twee onderdelen die nauw met elkaar samenhangen: taal-/denkontwikkelend opleiden en lees-/denkontwikkelend opleiden. Het derde onderdeel is het opleiden in een meertalige context. De onderwijscontexten waarin onze studenten terecht komen zijn in meer of mindere mate divers en meertalig en FHKE wil studenten voorbereiden op die talig diverse onderwijspraktijk. Daarnaast heeft FHKE een positieve houding ten aanzien van de thuistalen van onze studenten.

Klik hieronder op het betreffende onderdeel om meer te weten te komen over de manier waarop FHKE het taal- en leesontwikkelend opleiden in meertalige contexten vormgeeft.

Taal- en denkontwikkelend opleiden

Meer informatie

Lees- en denkontwikkelend opleiden

Meer informatie

Opleiden in een meertalige context

Meer informatie