Fontys als O2 lab hub Zuidoost

Het Fontys CvO heeft de toekenning gekregen als O2LAB hub Zuidoost Nederland. Fontys CvO zet haar expertise op het gebied van ondernemerschapsontwikkeling in om, samen met de door hen geselecteerde partners, een concrete invulling te geven aan stabiele en structurele versterking van de verbinding tussen onderwijs en ondernemerschap in de regio Zuidoost Nederland. Hierbij wordt het Europese EntreComp framework (The Entrepreneurship Competence Framework) als uitgangspunt genomen.

Na de eerste projectfase wil O2Lab hub Zuidoost op duurzame wijze ondernemendheid en ondernemerschap verankeren binnen het onderwijs in relatie met het werkveld. Dit wil men bereiken door de entrepreneurial mindset (ondernemende houding en gedrag) onder studenten, studentondernemers en ondernemers te vergroten. Het Fontys CvO heeft een unieke positie doordat men direct contact heeft met alle doelgroepen. Fontys bundelt de krachten met de onderwijs- en ondernemersnetwerken in de gemeenten Eindhoven, Helmond, Heusden en Meierijstad.

De partners van O2LAB hub Zuidoost stellen de ondernemende houding en gedrag centraal. Dit is zowel gericht op de individuele lerende als ook de toepassing hiervan in een (mkb-) omgeving. Ook beoogt de hub via het EntreComp Framework een doorlopende (EntreComp-)leerlijn te creĆ«ren voor de ontwikkeling van ondernemerschapscompetenties, op verschillende opleidingsniveaus en in alle levensfasen van lerenden en werkenden ('life long learning'). Daarbij pakt de hub vanuit het werkveld challenges op om een continue verbeterslag te maken, op basis van de ervaringen en input van het werkveld over de bereikte mate van impact. Dit alles moet leiden tot een structurele relatie tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven in een hybride leer-, werk- en onderzoekomgevingen (living labs). Op deze manier wil Fontys CvO impact maken op regionaal en lokaal niveau.

Meer informatie het O2Lab Nederland dan? Lees dan verder op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer over het O2 lab

Klik hier

Een vraag over het O2 lab?

Neem contact op!

Highlighted TextStandaard Text