Netwerk onderwijsinnovatie
Sfeerafbeelding Fontys

Hanneke de Laat

Teamleider team onderwijsinnovatie van dienst Onderwijs & Onderzoek

Ik ben contactpersoon van het netwerk voor vragen vanuit instituten.

Daarnaast ook het aanspreekpunt voor collega’s die vanuit het netwerk een rol willen hebben in het faciliteren en ondersteunen van instituten in de ontwikkeling van Talentgericht onderwijs.

Sfeerafbeelding Fontys

Jean Jamin

Consultant Dienst Onderwijs en Onderzoek Team Onderwijsinnovatie

Informatie over het netwerk, ondersteuningsvragen rond talentgericht onderwijs.

Sfeerafbeelding Fontys

Annemarie van den Broek

Docentinnovator Fontys Hogeschool Kind en Educatie en lid Onderwijsinnovatieteam

Vanuit onze ervaringen bij iFontys en Fontys Innoversity ben ik één van de kartrekkers van het nieuw opgerichte Fontys Netwerk Onderwijsinnovatie.

Ik ben voor een aantal instituten vaste gesprekspartner en draag bij aan de inrichting en opbouw van het netwerk.

Ook ben ik namens Fontys één van de drie sleutelfiguren voor het NPuls en projectleider voor het NPulsproject Center for Teaching en Learning.