Onderzoek en advies projecten

Fontys ILEC ondersteunt organisaties door middel van het uitvoeren van onderzoeks- en adviesopdrachten op het gebied van bedrijfskunde en logistiek.

De advies- en onderzoeksopdrachten worden uitgevierd in zowel de profit- als in de non-profitsector; van MKB-bedrijven tot en met multinationals.

Werkwijze

Een opdracht wordt in de meeste gevallen door organisaties geïnitieerd. Organisaties hebben bijvoorbeeld te maken met (of verwachten) problemen op het gebied van voorraadbeheer, distributie, inkoop, productie, lay-outplanning, personeelsplanning etc. Efficiencyvraagstukken spelen daarbij vaak een rol.
Een opdracht start met een vrijblijvend intakegesprek. In dit gesprek wordt het probleem duidelijk gedefinieerd en wordt de doelstelling van de opdracht bepaald. Op basis van deze informatie stelt Fontys ILEC, in samenspraak met de organisatie, een plan van aanpak en offerte op. Indien het plan van aanpak en offerte door de organisatie worden goedgekeurd, wordt de opdracht uitgevoerd. Na afronding van de opdracht vindt een evaluatie plaats.

De duur van opdrachten is afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever; dit varieert van enkele dagen (bijvoorbeeld een logistieke quickscan) tot meerjarige projecten (bijvoorbeeld het opstellen en implementeren van een nieuw logistiek concept).

Medewerkers

Het intakegesprek wordt uitgevoerd door een adviseur van Fontys ILEC. Deze blijft bij uitvoering van het traject verantwoordelijk voor de voortgang en voert bij afsluiting van het traject de evaluatie uit.
Voor inhoudelijke uitvoering van opdrachten kan de adviseur, indien wenselijk, gebruik maken van de expertise binnen de Fontys organisatie. Daarnaast kunnen stagiairs/ afstudeerders van Fontys Hogeschool voor de uitvoering worden ingezet. Fontys ILEC blijft in dit laatste geval tevens eindverantwoordelijk.

Resultaatverplichting

Fontys ILEC werkt met een resultaatverplichting. Dit betekent dat het in de offerte en plan van aanpak gedefinieerde resultaat tegen de afgesproken prijs opgeleverd wordt.

Afhankelijk van het advies- of onderzoektraject, wordt op voor- of nacalculatiebasis gewerkt. Voorcalculatie betekent dat het resultaat tegen een vaste prijs wordt opgeleverd. Nacalculatie betekent dat de werkelijk gemaakte uren tegen een vast uurtarief worden doorberekend. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor financiering subsidies vanuit de overheid te gebruiken.

Sfeerafbeelding Fontys