Over Fontys Journalistiek

Bij Fontys Journalistiek willen we studenten opleiden tot zelfbewuste en ondernemende professionals die op betrouwbare en innovatieve wijze invulling geven aan hun journalistieke werk. Onze studenten ontwikkelen zich tot professionals die voorbereid zijn op de toekomst en deze toekomst tijdens en na hun opleiding mede vorm geven.

Onze vier kernwaarden (Betrouwbaar, Innovatief, Betrokken en Ontwikkelingsgericht) bieden houvast voor ons professioneel handelen, voor beleidskeuzes en voor de omgang tussen studenten en medewerkers.

Fontys Journalistiek wordt geroemd om de innovatieve manier van journalistiek bedrijven. Daarnaast stimuleren we ondernemerschap en creativiteit bij studenten.

Ook de drie onderzoekslijnen van het lectoraat ´Ontwerpen aan de Journalistiek´ sluiten hier goed bij aan.