Ethische kwestie 1

Sfeerafbeelding Fontys
project.general_error_message

In maart 2020 vernam RTL Nieuws uit betrouwbare bron dat het kabinet had besloten om de horeca in het hele land te sluiten. Nederland zat toen midden in de eerste golf van de coronacrisis. Premier Mark Rutte zou dat besluit in zijn persconferentie gaan meedelen, wisten de RTL-journalisten.

Wat zou jij doen? Breng jij het nieuws omdat het relevant is? Of is dit een uitzonderlijk geval en weegt het maatschappelijk belang, bijvoorbeeld het niet willen veroorzaken van onrust, in dit geval zwaarder dan de journalistieke relevantie?

RTL besloot nog niet te publiceren. De redactie maakte de afweging dat er hier sprake was van een zwaarwegend maatschappelijk belang dat de journalistieke relevantie oversteeg. Een bijkomend argument was het feit dat het publiek geen informatie zou worden onthouden omdat Rutte het besluit om de horeca te sluiten de volgende dag toch zelf bekend zou maken.