Intakegesprek

project.general_error_message
Vraag 1
Welke resultaten vallen op wanneer je kijkt naar het intakegesprek, de testresultaten, de verschillende schalen van de CBSK en het doel van het onderzoek?

Fout

Goed

Het juiste antwoord is B, omdat de score op deze schaal de gestelde hypothese bevestigt.
Antwoord A is onjuist omdat de scoring van diverse schalen niet afwijkt van de gemiddelde score van leeftijdgenoten.
Antwoord C is onjuist omdat niet alleen afwijkend hoge scores, maar ook afwijkend lage scores een aanknopingspunt kunnen zijn om de problemen van de cliënt te verklaren.
Antwoord D is onjuist omdat een gemiddelde score betekent dat de cliënt een vergelijkbare score heeft behaald als leeftijdgenoten.

Sfeerafbeelding Fontys