Meer over hybride leeromgevingen

Definitie

Hybride leeromgevingen worden gedefinieerd als leeromgevingen op het grensvlak van onderwijs- en beroepspraktijk, waar studenten, docenten en werkveldpartners samen leren, werken en onderzoeken vanuit authentieke vraagstukken.

In een hybride leeromgeving leren, werken en onderzoeken studenten, docenten en beroepsbeoefenaars uit het werkveld samen ten behoeve van echte vraagstukken die in de praktijk of samenleving spelen. De mate waarin dat gebeurt kan geduid worden aan de hand van het model van Erica Bouw en collega’s (2019, 2020):

Leren en (samen)werken

In een hybride leeromgeving wordt leren in de school gecombineerd met leren in de beroepspraktijk. Hierbij worden de school en beroepspraktijk fysiek bij elkaar gebracht.

Een HLO kan zowel on-site van de hoger onderwijsinstelling, als off-site bij de fysieke situatie van de beroepspraktijk gesitueerd zijn. Een off-site HLO noemen we een Professionele Werkplaats (PW). Fontys kent daarnaast ook fieldlabs.

Een goed ontworpen hybride leeromgeving is adaptief en biedt leerlingen maatwerk. Zo kunnen ze zich goed voorbereiden op hun toekomst in het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt. De school kan hierbij een bedrijf bezoeken of andersom. Denk aan een onderwijsplek in een ziekenhuis of een bedrijfsruimte binnen de school; beide goede voorbeelden van een hybride leeromgeving. In sommige gevallen worden er ook leerplaatsen elders ingericht zoals op de Brainport Industries Campus of bij Techniekcentrum Brainport.

Animatie hybride leeromgevingen

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.