23
september
2020
|
16:36
Europe/Amsterdam

Uitzondering thuisquarantaine grensmedewerkers en grensstudenten, update 35

Update C

Medewerkers en studenten uit België en Duitsland kunnen na de verruiming van de reismogelijkheden weer naar werk of school reizen vanuit oranje/rode gebieden. Uitgangspunt daarbij is dat deze reisbewegingen strikt noodzakelijk zijn en dus alleen plaatsvinden als werken of studeren vanuit huis niet mogelijk is.

De afgelopen weken was verkeer van en naar België en Duitsland in veel gevallen ongewenst vanwege het feit dat verschillende gebieden als risicogebieden werden aangemerkt. Op 11 september maakte de minister van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer een aantal uitzonderingen voor thuisquarantaine bekend. Deze aanpassingen hebben binnen Fontys invloed op grensmedewerkers en grensstudenten.

Voorwaarden
Wij nemen deze uitzonderingen voor thuisquarantaine over en staan grensmedewerkers en grensstudenten uit een regio met code oranje/rood toe om naar Fontys te komen voor werk/onderwijsactiviteiten mits zij zich houden aan de gestelde voorwaarden:

  • Sociale contacten worden vermeden.
  • Er niet gereisd wordt met het openbaar vervoer.
  • De duur van het verblijf zo kort als mogelijk is.
  • De quarantaineregels worden aangehouden buiten het verblijf bij Fontys.
  • Er goed onderling afstand gehouden wordt.
  • Er goede hygiënemaatregelen worden genomen.

Dit is een beperkte uitbreiding van de uitzonderingen op de thuisquarantaine, onder strikte voorwaarden, die waar noodzakelijk bijgesteld en aangescherpt kunnen worden wanneer de situatie daarom vraagt.

Restricties in België en Duitsland
Bovenstaande uitzonderingen gelden voor reizen vanuit een oranje of rood gebied naar Nederland. Wij vragen grensmedewerkers en grensstudenten om daarnaast zelf de verantwoordelijkheid te nemen om zich op de hoogte te stellen van restricties die in eigen land gelden voor terugkeer uit Nederland.

Voor meer info: fontys.nl/corona