18
mei
2020
|
16:50
Europe/Amsterdam

Purple 2020, een mix van fysieke ontmoeting en online beleven, update 27

Update C

Elk jaar starten bij Fontys zo’n 10.000 nieuwe studenten aan hun hbo-opleiding. We heten deze studenten welkom tijdens de Purple Introductieweek. Een goede introductie is belangrijk voor succesvol studeren. De introductieweek is onderdeel van het bredere ‘Warm Welkom’ in het kader van het programma Studiesucces en kent elk jaar een programma met voor elk wat wils, een mix van informatie en vermaak met als belangrijkste doel zo snel mogelijk binding en een sense of belonging te creëren.

De maatregelen in het kader van de Corona-crisis zorgen ervoor dat we dat dit jaar niet op dezelfde manier kunnen aanpakken en bereiken. Team Purple van Fontys is aan de slag gegaan met het maken van een alternatief plan waarbij de oorspronkelijke doelstelling van Purple nog steeds dezelfde is: een warm welkom en een goede start van je studie waarbij kennismaking met de opleiding, de medestudenten, de klas en docenten centraal staat.

We realiseren ons dat eerstejaarsstudenten wellicht meer dan andere jaren met vragen en onzekerheden kampen. Het vooruitzicht om een mix van fysiek en online onderwijs te volgen aan het hbo, is nieuw. We richten ons in de Purple Introweek dit jaar dan ook expliciet op ontmoeting en contact met medestudenten, het wegnemen van onzekerheden, bevestiging van juiste keuze voor opleiding en Fontys. Natuurlijk geven we ook zo goed mogelijk persoonlijk antwoord op vragen en zorgen die er bij iedereen leven.

Door de omstandigheden en richtlijnen is er sowieso minder ruimte voor grootschalige activiteiten waardoor de overnachtingsmogelijkheden op de Purple Camping in Tilburg en in het Klokgebouw in Eindhoven niet kunnen worden aangeboden en ook het grootschalige Purple Festival in de Spoorzone gaat niet door.

Kennismaken met de klas op 24 augustus bij Fontys
De Purple Introweek vindt – net als andere jaren – plaats in week 0 van het jaarprogramma, dit jaar van maandag 24 augustus tot vrijdag 28 augustus 2020. Het programma van de week start voor de eerstejaarsstudenten op maandag 24 augustus met een fysieke échte kennismaking met medestudenten en docenten op een Fontyslocatie. Daar wordt zoals gebruikelijk een eigen introgroepje (inclusief intro-ouders) gevormd om vanuit daar verder online te gaan.
De online Purple Introweek bestaat uit een aanbod van digitale activiteiten waaruit de introgroepen een keuze kunnen maken om samen aan deel te nemen. Denk hierbij aan een Fontys TV/YouTube kanaal met leuke en informatieve informatie van Fontys en haar partners en ook aan het Purple Café waar we vanaf een Fontyslocatie een aantal uitzendingen verzorgen. Dit centraal aangeboden basisprogramma wordt aangevuld met ingrediënten vanuit de introcommissies van de opleidingen .

Echte kennismaking met de stad en elkaar
Later in de week ontmoeten de studenten elkaar nog een keer fysiek. In het programma wordt ook de mogelijkheid geboden om de stad waarin de studenten gaan studeren ‘écht te ervaren’. Door de partners van Purple (gemeentes, verenigingen, andere instellingen) wordt zowel in het Klokgebouw in Eindhoven als in de Spoorzone in Tilburg een programma aangeboden, waar in kleine groepen (gedoseerde toelating, bijv. per mentorgroepje) snel en met de juiste beleving een eerste kennismaking kan plaatsvinden met het studentenleven en de stad.

Aandacht voor eerstejaarsstudenten
Deze uitgangspunten voor de Purple Introweek betekenen dat er in het zogenaamde Herstartplan van Fontys nadrukkelijk aandacht is voor de doelgroep eerstejaarsstudenten. Met andere woorden: zij krijgen prioriteit in gebruik van beschikbare ruimte, niet alleen tijdens de Purple Introweek maar ook daarna zodat zij voldoende in staat worden gesteld zich thuis te voelen bij Fontys.

We streven ernaar om eind juni het programma voor de Purple Introweek klaar te hebben.