19
juni
2020
|
16:12
Europe/Amsterdam

Impact van Corona-uitbraak op ons werk

Resultaten medewerkersonderzoek

Joep Houterman 19-6-20

Het College van Bestuur volgt het welzijn en de veerkracht van de organisatie op de voet. Joep Houterman daarover: “Steeds zullen we kijken hoe het beeld zich ontwikkelt en welke maatregelen effectief zijn en welke niet. Zodra dat verantwoord kan, zullen we gebouwen weer openstellen voor medewerkers. Als daartoe aanleiding is zullen we opnieuw peilen hoe het met medewerkers gaat en hoe we als organisatie, team en individu leren omgaan met deze omstandigheden.”

 

Onlangs is een verkort onderzoek onder medewerkers uitgevoerd om in beeld te krijgen welke impact de acute verandering heeft op gedwongen thuiswerken, online overleggen en onderwijs verzorgen. Dit verkorte onderzoek kwam in plaats van het geplande reguliere medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO). Een samenvatting van de belangrijkste resultaten is te vinden in de download [rechts boven op deze pagina] .

 

download
MTO 02

Thuiswerken heeft impact
Het onderzoek, uitgevoerd door bureau SKB, laat enerzijds zien dat medewerkers positief zijn over de communicatie, de samenwerking en hun leidinggevenden. En tegelijk wordt duidelijk dat de impact van het werken vanuit huis zwaar valt. Bijna de helft van de respondenten geeft aan ‘op’ te zijn aan het eind van de werkdag, daar waar dat in 2019 nog 24% was. Waar in 2019 86% van de respondenten aangaf plezier in het werk te hebben is dat op dit moment gedaald naar 67%.

Aandacht voor welzijn medewerkers
Fontys probeert te doen wat mogelijk is om het werken aangenamer en draaglijker te maken. Er is versneld een professionaliseringsaanbod ontwikkeld, gericht op het onderwijs op afstand. Er worden binnen instituten en diensten afspraken gemaakt om slimmer om te gaan met overleg en roosters. Er zijn en worden financiële maatrelen getroffen om de effecten van langer thuiswerken voor medewerkers op te helpen vangen. Via de portals en via de dienst P&O is hulp beschikbaar om het werken vanuit huis fysiek en mentaal beter aan te kunnen. En mondjesmaat kunnen medewerkers weer naar de werkplek, zij het onder strenge beperkingen.

Auteur: Mascha Arts