EINDHOVEN,
09
juli
2020
|
08:00
Europe/Amsterdam

Fontys start vanaf september met nieuwe richting Pabo Jonge Kind Specialist

FontysSittardDag2-90

Studenten aan de opleiding leraar basisonderwijs van Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Den Bosch en de Nieuwste Pabo in Sittard kunnen vanaf komend studiejaar deelnemen aan het traject ‘Pabo Jonge Kind Specialist’. Deze specialisatie richt zich vooral op de ontwikkeling en begeleiding van kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 7 jaar. Fontys Hogeschool Kind en Educatie en de Nieuwste pabo zijn de eerste instellingen in Zuid-Nederland die van de minister de goedkeuring hebben gekregen om deze specialisatie, in samenwerking met Fontys OSO, aan te bieden.

Studenten die de specialisatie volgen, blijven breed inzetbaar binnen het basisonderwijs en zijn bij uitstek gekwalificeerd om te werken met de doelgroep van 0-7 jaar. Ze leren onder andere hoe jonge kinderen leren door te spelen en hoe je dit als professional kunt begeleiden. Hoe je een leeromgeving inricht die kinderen uitdaagt om op onderzoek uit te gaan en op die manier te leren. Hoe je in interactie gaat met (heel) jonge kinderen en de interactie tussen deze jonge kinderen kunt stimuleren. En bijvoorbeeld welke activiteiten je kunt ontwerpen om de taalontwikkeling verder te stimuleren.

De Jonge Kind Specialist kan behalve in het reguliere basisonderwijs ook worden ingezet in een Integraal Kindcentrum (IKC) waar kinderen van 0 tot 12 jaar worden begeleid. De specialist kan daar zowel de begeleiding van kinderen van 0-4 jaar (kinderopvang) op zich nemen als die van kinderen in de onderbouw ( 4-7 jarigen). Op die manier kan deze professional ook een brugfunctie vormen tussen voorschool/ kinderopvang en basisonderwijs en de doorgaande ontwikkelingslijnen mee vorm geven en bewaken.

Het nieuwe traject speelt in op landelijke ontwikkelingen rond het bevoegdhedenstelsel. Minister Slob gaf eerder aan het bevoegdhedenstelsel in het onderwijs te willen herzien. Hij heeft de commissie Zevenbergen de opdracht gegeven daarmee aan de slag te gaan. Door de coronacrisis is dat vertraagd. De verwachting is dat rond de jaarwisseling of kort daarna resultaten opgeleverd worden en aanbevelingen worden gedeeld.

Ook binnen het werkveld is er een duidelijke behoefte aan professionals die specifieke kennis hebben van de ontwikkeling van jonge kinderen. Specialisten die weten hoe ze jonge kinderen kunnen stimuleren en begeleiden in hun ontwikkeling, onder andere door spel.

De huidige leraren basisonderwijs worden breder opgeleid; zij kunnen kinderen van 4 jaar begeleiden maar ook 11-jarigen. Kinderen in elke leeftijdsgroep op een juiste manier begeleiden in hun ontwikkeling vraagt naast een brede basis om meer specialistische kennis en vaardigheden. De specialisatie ‘Pabo Jonge Kind Specialist’ die Fontys vanaf komend studiejaar aanbiedt, komt tegemoet aan die vraag.

Studenten die willen deelnemen aan ‘Pabo Jonge Kind Specialist’ moeten aan de reguliere instroomeisen voor pabo-studenten voldoen. Daarnaast vindt met hen nog een motivatiegesprek plaats, waarin de student aangeeft waarom hij of zij graag met deze doelgroep aan de slag wil. Deze studenten moeten vanzelfsprekend geïnteresseerd zijn in het (hele) jonge kind (0-7 jarigen), ze moeten nieuwsgierig zijn naar hoe deze kinderen zich ontwikkelen, hoe ze leren, hoe je ze het best kunt begeleiden en hoe je de leeromgeving zo inricht dat kinderen worden uitgedaagd.