19
mei
2020
|
10:38
Europe/Amsterdam

Een robot krijgt geen corona

Fontys en bedrijven onderzoeken: hoe kan techniek helpen in de coronacrisis?

HTSM corona

Fontys Centre of Expertise HTSM zoekt samen met partners naar manieren waarop hightech kan helpen bij het herstel en weerbaar maken van de samenleving, nu en na de coronacrisis. Onder het motto: 'Een robot krijgt geen corona'.

Door de coronacrisis kampen bedrijven in de Brainportregio en Noord- en Midden-Limburg met uiteenlopende problemen. Variërend van machines die niet worden afgemaakt omdat de levering van onderdelen stropt, tot productie die volledig tot stilstand komt omdat werknemers te dicht bij elkaar staan.

Onderzoekers en studenten van Fontys Hogescholen gaan samen met bedrijven en instellingen meedenken over oplossingen. Daarvoor worden tien onderzoeksprojecten opgestart. De leidraad is: hoe kan hightech een bijdrage leveren aan herstel en innovatiekracht, tijdens en na de coronacrisis?

Aandachtsgebieden
Medio juni starten de onderzoeken, die zich richten op vier thema’s: mkb (midden- en kleinbedrijf), gezondheid, omgeving en bedrijfsmanagement. De coronacrisis heeft op die terreinen grote gevolgen en in de (nabije) toekomst zijn hier belangrijke veranderingen te verwachten. Een onderzoeksvraag kan bijvoorbeeld zijn: hoe gaan we de productie inrichten om aan te sluiten op ‘het nieuwe normaal’ en het werken in een anderhalvemeter-economie? Of hoe worden bedrijven minder afhankelijk van de aanvoer van onderdelen uit verre landen? Door 3D-printing kunnen producten bijvoorbeeld ook lokaal worden gemaakt.

Ruimte voor samenwerking
Er komen al innovatieve ideeën binnen van bedrijven, die samen met studenten en docent-onderzoekers worden opgepakt. Fontys Centre of Expertise HTSM staat nadrukkelijk open voor meer ideeën en samenwerkingen met het werkveld en met onderzoeksgroepen vanuit de brede Fontysorganisatie.

Rink Lycklama à Nijeholt is vanuit het Centre of Expertise HTSM de coördinator van de projecten. Hij noemt de verantwoordelijkheid van Fontys om een bijdrage te leveren aan het herstel en de weerbaarheid van de samenleving. Rink: “Die verantwoordelijkheid is onze drijfveer om samen met bedrijven uit de regio de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. We geloven dat je met technologie, die simpelweg nooit ziek kan worden, een zekere continuïteit kunt waarborgen voor je onderneming en andere dagelijkse processen.”

Auteur: Christel Ruijs