10
juli
2020
|
13:41
Europe/Amsterdam

Blended onderwijs bij Fontys

De beste mix van online en face to face onderwijs op locatie

Blended Onderwijs artikel-1

In september is het zover. Dan start een groot aantal nieuwe studenten met hun opleiding bij Fontys. Maar … hoe ziet die opleiding er eigenlijk uit nu het coronavirus ook het onderwijs beheerst? Vinden alle lessen en bijeenkomsten online plaats, proeven studenten wel de échte sfeer van het studeren aan het hoger onderwijs? Het zijn logische vragen. Gelukkig is Fontys al geruime tijd bezig om het onderwijs aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Studenten hoeven zich dus geen zorgen te maken. Integendeel! Blended onderwijs zorgt ervoor dat ‘gewoon’ contactonderwijs in een mooie mix wordt gecombineerd met online lessen en activiteiten.

Blended onderwijs is een combinatie van online- en contactonderwijs. De afgelopen maanden hebben de huidige Fontys-studenten al ervaren dat bepaalde lesactiviteiten prima online kunnen plaatsvinden. Soms tegelijkertijd met medestudenten, soms op een zelfgekozen tijd. Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om bepaalde, opgenomen hoorcolleges of lessen te volgen op een moment dat het onze studenten het beste uitkomt.

Wat past?
Het online onderwijs binnen Fontys kent een grote variatie. Per opleiding, per vak en zelfs per onderdeel wordt zorgvuldig bekeken welke didactische werkvorm het beste past. Waarbij het doel natuurlijk altijd is dat de juiste kennis, inzichten en vaardigheden worden overgedragen. In de praktijk betekent het dat er, naast hoor- en werkcolleges, ook verhelderende instructiefilmpjes worden gemaakt en dat docenten online beschikbaar zijn voor vragen of nadere uitleg. Ook individuele coachingsgesprekken kunnen makkelijk online plaatsvinden. Prettig, zeker als zo’n gesprek de enige afspraak van die dag is. Scheelt toch een (trein)reis en dus de nodige tijd.

Blended
Blended onderwijs houdt echter meer in. Niet álle onderdelen van ons onderwijsprogramma kunnen online gegeven worden. Voor praktijkvakken of bepaalde groepsactiviteiten moeten onze studenten toch echt naar school komen. Bovendien vinden we het belangrijk dat onze studenten niet alleen online contact houden met docenten en medestudenten, maar ook onderling persoonlijk contact hebben. Dit is naast waardevol soms ook gewoon noodzakelijk. Bij het plannen van fysieke lessen en contactmomenten, houden we rekening met de wens van de overheid om het gebruik van het openbaar vervoer door studenten zoveel mogelijk te beperken. Veelal zullen deze momenten dan ook op één of twee dagen in de week zijn.

Elke opleiding is anders
Fontys is als vernieuwende hogeschool al jaren bezig met het vernieuwen en herinrichten van het onderwijsprogramma. De coronacrisis heeft dit proces een belangrijke boost gegeven die ervoor heeft gezorgd dat er een steeds betere en logischere mix ontstaat van online en face to face onderwijs op locatie. Elke opleiding kiest daarbij voor de best passende vormgeving van die mix. In algemene zin kunnen we zeggen dat in het schooljaar 2020-2021 vooralsnog ongeveer tachtig procent van het onderwijs online wordt aangeboden en twintig procent op school.*

Meer informatie over de invulling per opleiding: fontys.nl/goedestart.

*De verdeling online en offline kan – afhankelijk van de maatregelen van het RIVM- gedurende het schooljaar aangepast worden.

 

Auteur: Mascha Arts