Eindhoven,
26
mei
2021
|
12:46
Europe/Amsterdam

Wat maakt FHICT nu écht FHICT?

Op ontdekkingsreis naar de eigen identiteit

‘Wat is onze identiteit?’ ‘Wat definieert ons, wat verbindt ons?’
Fontys Hogeschool ICT (FHICT) buigt zich over deze existentiële vragen. Want, alleen als je jezelf door en door kent, kun je jezelf ook goed profileren: intern, maar zeker ook extern.
Essentieel als je, zoals FHICT, midden in de maatschappij staat. En dus is FHICT doorlopend bezig aan een boeiende zoektocht naar de eigen identiteit, de eigen cultuur.

Anke Bardie, projectleider Identity bij FHICT, bij het ontwikkelde kompas

FHICT zit momenteel midden in een belangrijke overgang. In het kader van het Ambitieplan #2023 Open Up maakt de hogeschool namelijk de transitie van traditionele kennisinstelling naar vooruitstrevend kenniscentrum. Een dynamisch kenniscentrum waar studenten, docenten, onderzoekers en bedrijfsleven samenwerken aan praktische oplossingen. Deze koersverandering roept om een meer inhoudelijke positionering, extern, maar zeker ook intern. Met die interne positionering houdt het Open Up ambitiethema Identity zich intensief bezig. “Er is meer behoefte aan een gemeenschappelijk verhaal, aan een duiding van onze identiteit en gedeelde cultuur, vertelt docent en projectleider van Identity Anke Bardie. “Vragen als ‘Wie zijn we als FHICT, wat verbindt ons met elkaar en hoe brengen we die gezamenlijke identiteit goed naar buiten?’, zijn essentieel voor deze reis. We zijn een groeiende organisatie waarvoor iedereen op zekere wijze als ambassadeur fungeert. Een gemeenschappelijk idee over ons verhaal waarin elk van de 300 medewerkers en iedere student zich herkent, is dus heel belangrijk.” En dus gingen de teamleden van Identity uitgebreid in gesprek met al die karakters die samen FHICT vormen.

Een glashelder, sterk verhaal
Uit deze gesprekken ontstond een opvallend beeld, herinnert Bardie: “Hadden we het in die tijd met collega’s over de vakinhoud, kregen we heel afgebakende antwoorden: ‘Wij doen dit, zij doen dat’. Draaide het echter over de essentie van wat we met elkaar belangrijk vinden, over onze gedeelde cultuur, werden steeds dezelfde punten benoemd.” Impact maken, krachten bundelen, gedurfd pionieren en uitblinken door jezelf te zijn, bleken in deze intensieve sessies steeds weer de terugkerende waarden die FHICT de eigen identiteit geven. Deze gedeelde waarden zijn vervolgens vertaald in een kompas waarbij elke windrichting symbool staat voor een van die waarden. Ook wat betreft de exacte invulling van dit kompas ging Identity niet over één nacht ijs. “Aan de hand van al die inzichtelijke gesprekken ontstonden steeds weer nieuwe, aangescherpte versies van het kompas. Elke nieuwe versie hebben we in creatieve sessies en werksessies met collega’s en studenten getoetst. Zo is het uiteindelijke kompas echt een product van ons allemaal.”

Nadat de windrichtingen van het kompas waren gedefinieerd, vertaalde de afdeling marketingcommunicatie van FHICT dit weer in een krachtige corporate story. Bardie: “Door die gedeelde waarden te benoemen werd het gezamenlijke verhaal steeds helderder. Zodat ook de communicatie en de bijhorende tools nog professioneler en scherper ingezet kunnen worden. Zo zijn we nog bewuster bezig met de indruk die we willen achterlaten. De corporate story is eigenlijk een vertaling van de belofte van wat je mag verwachten als je als student, collega en/of bedrijf hier komt samenwerken.”

Iedereen binnen FHICT draagt bij aan de identiteit
Als lid van de Strategische Raad van Advies denkt auditor en strategisch adviseur Wienke Blomen (van Blomen Management Consult BV) graag grondig mee over de strategische ontwikkeling van onderwijs en onderzoek van FHICT en de vertaling daarvan in nieuwe producten en diensten. Bij het vorige ambitieplan ‘FHICT brengt het beste in mensen naar boven” (2013-2016) fungeerde zijn toenmalige organisatie Hobéon daarnaast als adviseur bij een aantal van de veranderingen die toen werden ingezet. Blomen: “Toen zag je al duidelijk de verandering binnen FHICT om op allerlei manieren de opleiding te verbeteren. Met succes, want bij de latere accreditatie kreeg FHICT een hoge waardering”. Bardie vult aan: “Een excellente waardering zelfs. Dat laat wel zien dat we een kleine tien jaar terug ook al met die verbeterslag bezig waren. Waar het toen echter vooral de pioniers waren, willen we met Identity iedereen binnen FHICT inspireren op eigen wijze bij te dragen aan het nog verder verbeteren van onze organisatie. We zijn een onderwijsinstituut met een krachtige onderwijsvisie. Daarnaast hebben we ook een heel inhoudelijk verhaal, dat brengen we nu meer naar buiten.”

Kenmerkende karaktertrek
Dat krachtige verhaal begint bij de basis: de diversiteit van mensen binnen FHICT. Een diversiteit die organisatiebreed wordt omarmd. Medewerkers krijgen alle vrijheid om de eigen interesses, kennis en ervaring te ontwikkelen. Talentgericht en mensgericht geef je je eigen baan vorm. Fouten maken mag; het experiment aangaan wordt juist toegejuicht. “Het uitdagen van de persoonlijke groei, vanuit een duidelijke binding met het vakgebied en het werkveld, daar zijn we goed in”, vat Bardie samen. Een beeld dat Blomen herkent. Niet alleen bij medewerkers, maar zeker ook als het gaat om studenten: “FHICT is heel sterk in studenten de ruimte geven om eigen keuzes te maken in onderwijsinvulling en kan heel goed inspelen op externe ontwikkelingen in het vakgebied, en daarmee ook op de vraag vanuit het bedrijfsleven.”

Ook als voorloper blijft FHICT een onderdeel van het overkoepelende Fontys. Een sterk onderwijsmerk met een breed palet aan inhoudelijke opleidingen. Dat betekent ook dat het merk Fontys voor iedereen herkenbaar moet zijn. De uitdaging is nu om hierbinnen het eigen gezicht duidelijk te laten zien, zodat we ons ook goed kunnen profileren als ICT-partner voor het bedrijfsleven. Natuurlijk verbindt het vakgebied ICT de FHICT-community van medewerkers, studenten, werkveldpartners en regio. Maar dat is een te magere basis, zegt Bardie: “Ook de visies op het vakgebied waaraan we samen werken, verbinden ons. Denk aan de context van de maatschappij waarvoor we ontwikkelen, de internationale context waarin we werken. Tegelijk zijn we allemaal heel verschillend en zit daar juist onze kracht in: dat maakt ons wie we zijn. Want ondanks al die verschillen blijven we sterk verbonden met elkaar, nu en in de toekomst. De zoektocht naar onze identiteit is dan ook een doorlopend proces dat nooit af is. Ook in de toekomst blijven we ons continu afvragen wat we beter zouden kunnen doen. En zolang we blijven groeien blijven we ook voor de uitdaging staan om met elkaar verbonden te blijven.”

Eén van die verbeterpunten is het imago van het vakgebied ICT in de buitenwereld. ICT is zo veel diverser dan een technische opleiding, gevuld met bits en bytes. Het vak heeft ook zeer sterke creatieve en sociale kanten. Dat maakt het vakgebied juist interessant voor een brede doelgroep. Bardie: “De uitdaging is om te laten zien dat het geschetste beeld niet strookt met de werkelijkheid. Om dat beeld te kantelen zijn we nu actief in gesprek met andere ICT-opleidingen om ons vakgebied beter te positioneren.” Hierin is volgens Blomen ook een mooie rol weggelegd voor de sterke partnerschappen die FHICT onderhoudt met het bedrijfsleven: “Partijen als ASML en Philips zijn nauw betrokken partners wiens kennis ten volste wordt benut om het onderwijs nog verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld met gastdocentschappen. Dat verdiept en intensiveert niet alleen de samenwerking, maar zeker ook de kennis.” Anke: “In elk semester streven we ernaar om die relevante partners te vinden om onze studenten middels contextgebonden opdrachten samen te laten werken met het bedrijfsleven. Dat raakt echt aan de kern van onze organisatie. Onze Innovation Labs en het samenwerkingsverband SPARC zijn daar mooie voorbeelden van. In SPARC verenigen (ICT-)bedrijven immers innovatie- en slagkracht met elkaar én met FHICT. Om zo, binnen de inspirerende omgeving van het Innovation Lab, gezamenlijk ICT-gerelateerde innovaties te initiëren en versnellen.”

Altijd blijven denken in mogelijkheden
Het bewustwordingstraject van de FHICT-identiteit is inmiddels in volle gang. Een identiteit die niet alleen past bij collega’s, maar ook bij hetgeen we onze studenten graag meegeven tijdens hun opleiding. “Hiermee leren we hun ook de samenwerking op te zoeken, vanuit een adaptieve, flexibele houding. Het werkveld heeft ook behoefte aan mensen die de verbinding zoeken en zich makkelijk aanpassen aan veranderende inzichten. Zeker nu onze wereld razendsnel aan het veranderen is en waar inzichten van vandaag morgen al achterhaald kunnen zijn. Samen met het werkveld willen we blijvend vooroplopen, verbeteren en vernieuwen. Die mentaliteit van denken in mogelijkheden is diep verankerd in onze identiteit. Ook dat maakt FHICT FHICT.”

Meer informatie: Ambitieplanfntysict.nl/ontwikkelthemas/identity.

Auteur: Marilyn Bailey