22
mei
2019
|
14:43
Europe/Amsterdam

KEIGAAF: Langer buitenspelen, binnen schooltijd

Wethouder Stijn Steenbakkers (economie, brainport, onderwijs, innovatie en sport) verrichtte woensdag de officiële opening van een nieuw ingericht speelveld in Prinsejagt door middel van het knippen van een lint, zijn eerste.  

In het kader van het project KEIGAAF heeft recent een vernieuwing plaatsgevonden op een speelveld in Prinsejagt. Daarnaast is er een speciale looproute van het speelveld naar Basisschool de Opbouw vice versa, gerealiseerd. Een looproute die het gevoel van veiligheid vergroot. Aanleiding voor deze aanpassingen was een waargenomen probleem dat de pauzes op het schoolplein te druk zijn om kinderen actief te laten bewegen. Het schoolplein had teveel beperkingen om aanpassingen te realiseren (o.a. bestemmingsplan).

Er is nu gekozen voor het herinrichten van een nabijgelegen speelveld. De inrichting is een co-design van leerlingen en leerkrachten op school in samenwerking met gemeente Eindhoven en Fontys Sporthogeschool. De school bezoekt tijdens de ochtendpauze het speelveld met twee à drie klassen en heeft daartoe een beleidsaanpassing doorgevoerd om elke pauze te verlengen naar 30 minuten in plaats van 15 minuten. Door extern de pauze in te vullen verlaagt de ‘druk’ op het schoolplein, worden leerlingen in staat gesteld om meer en langer te bewegen, zowel op het speelveld als op het schoolplein. Tevens worden kinderen gefaciliteerd om meer te bewegen in de vrije tijd.Door de effectieve samenwerking tussen gemeente Eindhoven, SALTO school de Opbouw en Fontys Sporthogeschool is er een creatieve oplossing gerealiseerd. 

Over KEIGAAF
KEIGAAF is een aanpak om een gezonde leefstijl onder basisschoolkinderen in Eindhoven te bevorderen. Het doel van KEIGAAF is het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl en gezondheids-achterstanden onder kinderen te verkleinen.

Een aanpak op maat
KEIGAAF-basisscholen creëren vanaf schooljaar 2016-2017 op basis van hun eigen behoeften een gezonde omgeving voor de kinderen. KEIGAAF is dus een project op maat. Een gezonde omgeving is een omgeving waarin bewegen en gezond eetgedrag mogelijk is en wordt gestimuleerd. In een gezonde omgeving worden KEIGAVE-activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten worden bedacht door de KEIGAAF-werkgroep van de school.

Deelnemers aan deze werkgroep zijn bijvoorbeeld leerkrachten, een sportcoördinator, een vakdocent, een maatschappelijk werker, een kinderopvang-medewerker en ouders. De diversiteit van de werkgroep leden zorgt ervoor dat de mogelijkheden en behoeften per school goed geïnventariseerd kunnen worden en dat de krachten gebundeld worden om de KEIGAVE-activiteiten uit te voeren.

Bottum-up- en top-down-benadering
Onderzoekers ondersteunen de KEIGAAF-werkgroep. Ze bieden kaders en expertise op het gebied van mogelijke KEIGAVE-activiteiten. Ook voeren zij een inventarisatie uit van de huidige situatie. Met de resultaten van deze inventarisatie kunnen de KEIGAAF-werkgroepen vervolgens aan de slag.

Kijk op de website van KEIGAAF voor alle informatie rondom dit project.

Auteur: Pieter Cornelissen - M&C Sporthogeschool