Eindhoven,
29
augustus
2017
|
13:03
Europe/Amsterdam

Hoe ontwikkel ik een goede interventie?

Op 13 juli 2017 was het weer zover. Na een jaar hard werken hebben onze afstudeerders tijdens een feestelijke bijeenkomst hun diploma mogen ontvangen. Tussen deze groep trotse studenten zat dit jaar ook Henriette Marciello. Henriette heeft in opdracht van het lectoraat Dynamische Talentinterventies een tool ontwikkeld wat HRM-afdelingen kunnen gebruiken om een passende talentmanagement aanpak te ontwikkelen. Passend omdat in de talentbenadering rekening wordt gehouden met de unieke aspecten en vraagstukken van de organisatie. De tool is heel bijzonder geworden, maar ook de wijze waarop Henriette de ontwikkeling van de tool heeft aangepakt is prijzenswaardig. En bijzonder effectief, want het heeft haar ook een prachtig cijfer voor de opdracht en uiteindelijk het welverdiende bachelor diploma opgeleverd.

Hoe heeft Henriette het ontwikkelen van de interventie aangepakt? De kern van Henriette’s aanpak is dat zij steeds ‘onderzoekend’ te werk is gegaan.

Verkenning op thema
Allereerst heeft Henriette het thema verkend. Ze heeft gekeken welk onderwerp interessant zou zijn om op te pakken. Ze wilde een onderwerp dat ze zelf interessant vond, maar ook waaraan behoefte was in de HRM-praktijk. Spanningen en dilemma’s in het ontwikkelen van een talentbeleid sprak haar enorm aan, en is ook echt een praktijkrelevant thema. Dé ingrediënten voor een goede opdracht waar je immers een paar maanden bloed, zweet en tranen aan kwijt bent.

Vervolgens is Henriette gaan kijken wat er al over het thema bekend is in de literatuur. Op basis hiervan heeft ze geleerd dat talent management bestaat uit een aantal onderdelen (zoals het aantrekken of ontwikkelen van talent), dat de interne en externe omgeving van de organisatie van invloed is op de wijze waarop organisaties deze onderdelen vormgeven, en dat op basis daarvan een aantal keuzes gemaakt moet worden voor de inrichting van het talentbeleid.

Ook heeft ze uitgezocht welke problemen organisaties daadwerkelijk in de praktijk ervaren en wat dus de behoefte is. Tenslotte heeft Henriette op internet gekeken welke tools er mogelijk al op de markt zijn en wat dus het innovatieve karakter van haar tool zou moeten zijn. Die bleken er niet veel te zijn, wat een mooie kans was!

Op basis van deze verkenningen heeft Henriette het doel van de interventie bepaald, en haar eigen visie ontwikkeld. De ontwikkeling van de tool kon starten!

Ontwikkelen en testen tool
Henriette wilde graag een spelelement in haar tool hebben. Het liefst ontwikkelde zij een kaartenset die HRM-ers al ‘spelende’ prikkelt in het nadenken over de essentiële vragen bij talentmanagement. Omdat Henriette niet zo goed wist hoe ze het ontwikkelen moest aanpakken heeft ze contact gezocht met een aantal studenten van een studierichting die niets anders doen dan tools ontwikkelen, namelijk een paar studenten van Mediadesign van FH ICT. Zij hebben haar geadviseerd om de tool in een aantal rondes van ontwikkeling en testen te ontwikkelen. En zo is het gegaan…

Henriette heeft eerst al haar ideeën op papier gezet en op basis daarvan een globale prototype gemaakt. Vervolgens heeft Henriette contact gezocht met een organisatie, en met de HRM-afdeling van deze organisatie heeft zij in 2 rondes de tool doorontwikkeld. Bij elke testronde ontdekte Henriette de sterke en zwakke punten van haar tool – ook omdat zij dat stelselmatig met de organisatie evalueerde - en op basis daarvan heeft zij de tool stapje voor stapje verbeterd. Niet alleen inhoudelijk, maar ook de uitstraling en lay-out van de kaarten.

Het eindresultaat
Zoals je ziet heeft Henriette de tool niet op een zondagnamiddag ontwikkeld. Ze is op tijd gestart en heeft ook vooraf een globale plan van aanpak gemaakt. Al met al is ze er zo’n 2,5 a 3 maanden mee bezig geweest.

Het eindresultaat mag er wezen. Henriette heeft een kaartenset ontwikkeld die HRM-ers helpt om over bepaalde onderwerpen en vraagstukken rondom talentmanagement met elkaar in gesprek te gaan, en besluiten te nemen over hoe zij binnen hun organisatie met het aantrekken, ontwikkelen en benutten van talent om zouden gaan. Er zijn drie soorten kaartensets: dilemmakaarten, routekaarten en doordenkers). De routekaarten gaan in op de belangrijkste onderdelen van talentmanagement: het identificeren, aantrekken, ontwikkelen, motiveren en benutten van talent. De dilemmakaarten gaan in op veel voorkomende dilemma’s en keuzes die gemaakt moeten worden. De doordenkers stimuleren HR om er echt iets innovatiefs van te maken. In onderstaande video legt Henriette uit hoe de kaartenset werkt.

De organisatie die betrokken was bij het ontwikkelen en testen van de kaartenset was erg enthousiast: “Als we dit een paar weken eerder hadden gehad, had het ons heel veel werk gescheeld. Het volgt ons proces precies!” “Het is fijn om bij te houden wat er al gebeurd is en je uit de waan van de dag te halen.”

Wil jij ook zo’n goede tool ontwikkelen?

Om nieuwe afstudeerders te helpen bij het ontwikkelen van hun interventie, heeft Henriette een 10-stappenplan “Creatief met onderzoek” ontwikkeld. Check onderstaand pdf.-bestand als je ook aan het eind van je afstuderen vol trots op de diploma-uitreiking wilt staan!

Marian Thunnissen

Lector Dynamische Talentinterventies

Downloads