Eindhoven,
13
juli
2022
|
16:21
Europe/Amsterdam

Hoe goed kent Brainport het Fontys ICT InnovationLab?

00-FO-123942

Een belangrijke ambitie van het Fontys ICT InnovationLab is het versterken van de positie van Fontys Hogeschool ICT als kennisinstelling. Dat vraagt om een verschuiving qua identiteit, die samenhangt met de andere rol die het hoger onderwijs inneemt. Niet alleen wordt talent voorbereid op de arbeidsmarkt, er vindt ook steeds meer kenniscreatie plaats via onderzoeksprojecten die in samenwerking met bedrijven worden uitgevoerd. Maar ervaart de regio dat ook zo? De onderzoeksgroep die de impact en ontwikkeling van de hybride leeromgeving in kaart brengt, zocht het uit.

Fieldlabs
Fontys zet steeds vaker hybride leeromgevingen in om haar ambities [CL1] als kennisinstelling vorm te geven. Fontys noemt dit fieldlabs. Deze vestigingen verlagen de drempel om samenwerkingen aan te gaan met het werkveld. Fieldlabs zijn onder andere te vinden op de High Tech Campus, Brainport Industry Campus en op Strijp T (het Fontys ICT InnovationLab). Tijdens een marktonderzoek[CL2] , waarin ook diverse bedrijven uit de Brainport regio bevraagd zijn, werd al snel duidelijk dat Fontys een grote bekendheid geniet.  Maar deze fieldlabs zijn nog deels onbekend, stelt onderzoekster Jolijn Jansen: "Zo'n 25% van de ondervraagde mkb’ers (en enkele grotere organisaties) in de regio waren bekend met het Fontys ICT  InnovationLab, maar  slechts een klein deel weet wat we hier doen. Fontys wordt nog vooral (door 58% van de respondenten) gezien als een onderwijsinstelling.  39% ziet Fontys als kennis- en onderwijsinstelling ineen. Daar is dus nog veel werk aan de winkel." De drempelverlagende functie van Fieldlabs kan hier veel in betekenen, maar dat kost ook tijd. Vooral de tactische locaties van de Fieldlabs spelen een grote rol hierin, wat ook blijkt uit het onderzoek. Maar liefst 75% van de respondenten ziet dat deze vorm van huisvesting, dicht bij de bedrijven in de regio, meerwaarde oplevert qua toegankelijkheid en nabijheid.

Matchende interesses
De vervolgvraag hierbij is natuurlijk of er ook een match is tussen de thema's (Sustainability & Circularity, Future (of) Learning, Healthy & Inclusive Society, Creative Economy, Smart Mobility, Enabling Technologies) waar Fontys zich mee bezig houdt en de behoeften vanuit het werkveld. Jansen: "We zien dat bedrijven vooral gericht zijn op duurzaamhjeid. Maar ook als we kijken naar de thema's vanuit ICT zelf, zijn er veel raakvlakken. Hier liggen dus veel kansen, maar het is belangrijk om duidelijker te communiceren wat er qua samenwerking allemaal mogelijk is." Qua technologie, lijkt het mkb in de Brainport regio vooral interesse te hebben in software engineering en big data. Technologie die zich nog niet bewezen heeft scoort minder hoog. Hier zou het Fontys ICT InnovationLab wel een rol in kunnen spelen”.

Financiële lat
Er is weinig bekend onder mkb’ers over de mogelijkheden om samen te werken in het Fontys ICT InnovationLab, maar de interesse blijkt hoog. Ook nadat de randvoorwaarden van een langdurig partnerschap (als Partner in Innovation, aangesloten bij het lab) bekend zijn gemaakt, zijn vooral grotere organisaties enthousiast: "Wat je wel mag concluderen, is dat het heel belangrijk is voor een bedrijf om rendement te halen uit dat partnerschap. Wat haal ik er dan eigenlijk uit, dus? Daarom gaan we ons meer richten op het informeren van het mkb over de samenwerkingsmogelijkheden, innovatiethema’s en onze events. Ook voor de huidige partners."

Een aanbeveling naar aanleiding van dit deelonderzoek is daarom, bedrijven pro-actiever te benaderen en de mogelijkheden en meerwaarde van samenwerking te duiden. In de komende periode gaat de onderzoeksgroep het 3-jarige onderzoek afronden. Wil je nou meer weten over het onderzoek naar de ontwikkeling en impact van een hybride leeromgeving? Neem dan contact op met Jolijn Jansen, onderzoeker bij Fontys Hogeschool ICT. 

Auteur: Guido Segers