04
maart
2021
|
10:41
Europe/Amsterdam

Groen licht voor investeringen volgens het plan kwaliteitsafspraken

afbeelding campagne studiesucces_studenten

De kogel is door de kerk: de minister van OCW heeft het plan kwaliteitsafspraken van Fontys goedgekeurd. Dit betekent dat Fontys tussen 2022 en 2024 ruim 85 miljoen euro kan investeren in begeleiding van studenten, in docentprofessionalisering, en in versterking van authentieke leer- en onderzoekomgevingen.

Het positieve besluit heeft een lange aanloop gehad. Het plan kwaliteitsafspraken is al in december 2018 door alle interne betrokkenen goedgekeurd. In maart 2019 beoordeelde een extern panel het plan positief. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) was het met dat advies echter niet eens omdat een meerjarige financiële uitwerking ontbrak. Na lang wikken en wegen besloot de minister in december 2019 dat Fontys het plan moest aanvullen. In juli 2020 heeft Fontys vervolgens een nieuw plan ingediend, deze keer wel met een meerjarige financiële uitwerking voor de periode tot en met 2022. Enkele maanden later kwam een nieuw panel namens de NVAO ‘op bezoek’ om de plannen te beoordelen. Het advies was opnieuw positief. Het panel sprak daarbij haar waardering uit voor de brede betrokkenheid van de medezeggenschap bij de totstandkoming van de plannen. De NVAO heeft het advies van het panel naar de minister gestuurd en vandaag is helder geworden dat zij groen licht geeft voor ons plan kwaliteitsafspraken.

Ambities Fontys for Society
‘Dit is heel goed nieuws’, aldus bestuursvoorzitter Joep Houterman. ‘We kunnen nu onze studentbegeleiding, docentprofessionalisering en de authentieke leer- en onderzoekomgevingen verder optimaliseren. Heel belangrijk ook in het licht van de ambities uit Fontys for Society,  onze nieuwe strategie tot 2025. Het college van bestuur feliciteert heel Fontys met dit fantastische resultaat!’ Ondertussen is het regieteam kwaliteitsafspraken druk bezig om - met alle betrokkenen vanuit de instituten en enkele Fontysbrede programma’s - goed in beeld te brengen wat de investeringen in 2020 hebben opgeleverd. Onlangs verscheen daarover een eerste bericht: ‘follow your stufi story #1’. Meer verhalen volgen later.

 

Auteur: Sander Peters