12
februari
2021
|
12:19
Europe/Amsterdam

Follow your stufi: verbetering van de onderwijskwaliteit van Fontys

Story #1: FHICT - Student+

Fontys krijgt geld van het ministerie om te investeren in de Fontysbrede kwaliteit van ons onderwijs. Dit is zo afgesproken omdat in 2015-2016 de basisbeurs voor studenten werd afgeschaft. Het kabinet beloofde toen dat het vrijgekomen geld naar meer kwaliteit van het hoger onderwijs zou gaan. In het plan Kwaliteitsafspraken van Fontys, staat uitgebreid beschreven hoe Fontys de studievoorschotmiddelen besteedt, ter verbetering van onze onderwijskwaliteit.

Maar wat merken medewerkers en studenten van Fontys nou van deze verbetering? 
Om medewerkers, (aankomende) studenten, werkveldpartners, betrokkenen en geïnteresseerden inzage te geven in hoe Fontys de studievoorschotmiddelen besteed, worden er de komende tijd filmpjes opgenomen van projecten die ondersteund worden met deze middelen. De filmpjes worden opgenomen bij de verschillende instituten van Fontys en gaan over verschillende thema's.

Het eerste filmpje is opgenomen bij de Fontys Hogeschool ICT (FHICT), valt onder het thema Succesvol Studeren en gaat over het project Student+. Student+ is er voor studenten die, om wat voor reden dan ook, vastlopen tijdens hun studie.

Plan Kwaliteitsafspraken Fontys
Het plan Kwaliteitsafspraken van Fontys zet in op drie thema’s:

  1. Succesvol Studeren
  2. Hybride Leeromgevingen
  3. Docentprofessionalisering.

Per thema kan bekeken en beoordeeld worden hoe Fontys de studievoorschotmiddelen besteed. Op deze manier wordt er transparantie geboden in de Kwaliteitsafspraken en kan iedereen zelf beoordelen of Fontys de studievoorschotmiddelen adequaat besteed.

Auteur: Marieke van de Laar
Student+ is mede mogelijk gemaakt door de Kwaliteitsafspraken van Fontys