23
januari
2020
|
09:37
Europe/Amsterdam

Fontys: OPEN en FAIR

fair

Op 1 januari 2020 is het Fontys Protocol Research Data Management van kracht geworden voor alle onderzoekprojecten die vanaf 2020 gaan starten. Het Protocol geeft richtlijnen aan alle onderzoekers om ervoor te zorgen dat hun onderzoeksdata duurzaam, gestructureerd en veilig worden opgeslagen én beschikbaar kunnen worden gesteld. Fontys zet met het Protocol een flinke stap in de richting van het doel om een OPEN en FAIR kennisinstelling te zijn, met waardevolle bijdragen voor de regio en daarbuiten.

OPEN
Vanaf 2020 moeten wetenschappelijke publicaties als product van publiek gefinancierd onderzoek via Open Access toegankelijk worden gemaakt. Dat hebben elf Europese landen vastgesteld, waaronder Nederland. Open Access staat voor vrije, gratis, online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals (onderzoeks)publicaties en -data. “Als kennisinstelling onderschrijven wij het belang van Open Access. Fontys heeft daarom al in 2018 vastgesteld dat alle onderzoekresultaten van Fontys vanaf 2019 publiek toegankelijk moeten worden gemaakt. Hiervoor geldt het ‘pas-toe-of-leg-uit’ principe met Open Access als norm”, aldus Harry Vankan van Dienst Onderwijs en Onderzoek. Omdat dit voor veel onderzoekers een andere manier van werken inhoudt, heeft Fontys Open Access richtlijnen opgesteld. Deze helpen om de juiste keuzes maken bij het Open Access uitbrengen van gereviewde publicaties. Daarnaast is een informatieportal beschikbaar gesteld en is ondersteuning ingericht. Onderzoekers kunnen hiervoor gebruikmaken van de Fontys Repository SURFsharekit. Door plaatsing in SURFsharekit worden publicaties voor iedereen zichtbaar en vindbaar in de HBO-Kennisbank, Narcis en Google Scholar.

FAIR
Open Access veronderstelt dat ook onderzoekdata zo open als mogelijk beschikbaar worden gesteld, veilig en volgens de internationale FAIR principes. FAIR staat voor Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar), Re-usable (herbruikbaar). “Binnen Fontys werken we daarom met Research Data Management (RDM). RDM zorgt ervoor dat data op een veilige en duurzame manier beschikbaar kunnen worden gesteld voor hergebruik in vervolgonderzoek, maar ook voor verificatie en archivering. Fontys voldoet hiermee aan de (inter)nationale eisen m.b.t. onderzoek en de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit”, zegt Barbara Vermaas, Fontys datasteward. RDM ondersteunt onderzoekers ook tijdens het onderzoeksproces met behulp van de applicatie Fontys Research Drive (FRD). Hiermee kunnen onderzoekdata veilig en volgens AVG-normen worden opgeslagen en bewerkt. Daarnaast kunnen onderzoekers binnen FRD ook samenwerken. Op de RDM portal vind je alle informatie over RDM, toegang tot FRD en andere instrumenten zoals het Data Management Plan. Ook zijn er datasupporters, die zijn opgeleid om ondersteuning te bieden aan onderzoekers bij hun projecten.

 

Auteurs: Masha Boosten en Erik Oomen