10
september
2021
|
10:38
Europe/Amsterdam

Fontys leidt nieuwe vorm van gezondheidsprofessional op

Fontys-2-6

Kun je Nederland gezonder maken door vroegtijdig in te zetten op preventie en leefstijl? Of met de inzet van technologie voor meer gezondheidsinnovatie zorgen? Studenten van Fontys Paramedische Hogeschool gaan de uitdaging aan. De eerste lichting studenten is begonnen aan de nieuwe bacheloropleiding Gezondheid.

De aanleiding voor de nieuwe bacheloropleiding Gezondheid is enerzijds de ontgroening en vergrijzing van de provincie Limburg en de regio Venlo. Anderzijds de veranderingen in zorg en welzijn waarbij integraal gekeken wordt naar gezondheid. De visie op gezondheid in de samenleving verandert en burgers wensen steeds meer eigen regie. De opleiding speelt in op de groeiende behoefte van bedrijven, zorginstellingen en overheid aan een nieuwe vorm van gezondheidsprofessionals. En leidt studenten op tot vakinhoudelijk specialist op het gebied van gezondheid, preventie en technologische zorginnovatie.

Totaalplaatje

Afgestudeerden richten zich na deze studie op het totaalplaatje: op de hulpvraag vanuit gezondheid, organisatie en leefomgeving. En dus niet alleen op de symptomen (de kwaal of aandoening). Oftewel, ze zijn opgeleid als specialist in gezondheidsbevordering in de brede zin van het woord. Afgestudeerden gaan aan de slag als bijvoorbeeld zorginnovator, preventiemedewerker of gezondheidsbevorderaar. Waar ze straks werkzaam zijn is divers en breed, van gemeente, onderwijs en zorginstellingen tot woningcorporaties en bedrijven.

Gezondheid en Noord-Limburg

De keuze voor de start van de bachelor in Venlo sluit goed aan bij de ambitie van Noord-Limburg om de Gezondste Regio van Europa te worden. De bachelor Gezondheid draagt bij aan een gezondere maatschappij, preventie van zorg, eigen regie voor de gezondheid en de inzet van technologische innovatie. Positieve gezondheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Hierdoor wordt de bachelor Gezondheid een gedragen opleiding in de gehele regio en draagt de bachelor bij aan de innovatie bij ondernemers en instellingen op het gebied van gezondheid. Zo worden al vanaf week vier in de studie studenten betrokken bij innovatieopdrachten van de partners. Een opvallend aspect hierin is dat de begeleiding vanuit de opleiding deels plaatsvindt bij de partners, waardoor echte leergemeenschappen ontstaan.

Online voorlichtingen in november
In de week van 12 november organiseert Fontys online voorlichtingen voor geïnteresseerde havo-/vwo-leerlingen en mbo-studenten. Ga voor meer informatie over de opleiding en de voorlichtingen naar www.fontys.nl/gezondheid. Standplaats van de opleiding is Fontys locatie Venlo, Fontys Paramedische Hogeschool is penvoerder.