25
september
2020
|
08:00
Europe/Amsterdam

Fontys hijst de vlag voor de Sustainable Development Goals

sdgday

Op vrijdag 25 september wordt op de Fontyscampussen in Tilburg, Eindhoven en Venlo de SDG-vlag gehesen. Hiermee tonen organisaties, gemeenten, bedrijven, burgerorganisaties, scholen en de overheid dat ze deel uitmaken van deze mondiale beweging rondom de Sustainable Development Goals.

Vrijdag is het precies vijf jaar geleden dat de wereld de SDGs omarmde. Fontys ondertekende het charter in juni 2018. De SDGs bestaan uit zeventien doelen die ons op weg helpen naar een inclusieve, rechtvaardige en duurzame maatschappij in 2030.

In de afgelopen vijf jaar zijn er wereldwijd al mooie resultaten geboekt, maar tegelijkertijd weten we dat er in de komende tien jaar nog enorm veel moet gebeuren. We moeten met zijn allen een versnelling hoger schakelen.

Voor Fontys vormt de verjaardag van de doelen het startschot voor een decennium vol acties en transities. Alleen als we samenwerken kunnen we de doelen behalen. Daarom neemt Fontys deel aan de vlaggenactie: ‘Samen voor de SDGs. Zo laten we elkaar en de wereld zien dat we klimaatactie, gendergelijkheid, biodiversiteit en eerlijk werk hoog in het vaandel dragen".

Fontys en de SDGs
Studenten zijn de makers van de toekomst en daarmee van groot belang voor de transitie naar een duurzame samenleving. De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) bieden studenten, docenten en ondersteunend personeel een handelingsperspectief dat helpt om duurzame ontwikkeling handen en voeten te geven en om keuzes te maken. Fontys is na de ondertekening van het charter in juni 2018 op verschillende manieren betrokken. Zo is Fontys deelnemer van de SDG HBO-coalitie die er aan bijdraagt de Global Goals steviger te verankeren in het onderwijsaanbod. Daarnaast heeft Fontys SDGs on stage opgezet en in januari van dit jaar het Expertisecentrum voor Circulaire Transitie geopend.

Ook in het onderwijs kom je de SDGs al op verschillende manieren tegen. Zo hebben studenten binnen de tweedejaars module Start-up Factory van Fontys International Business School in Venlo de mogelijkheid om een project te doen op het gebied van Social Entrepreneurship. Daarbij wordt samengewerkt met partners in zuidelijk Afrika. SDG-doelen waaraan we hiermee bijdragen: 1, 4, 8, 10 en 17. Voor wat betreft de eigen bedrijfsvoering is de in Duurzaamheidsagenda 2020-2023 een centrale plek ingeruimd voor zeven SDGs

Ook bijdragen aan de SDGs?
Ben je student bij Fontys en wil je aan de slag met de 17 werelddoelen? Klik hier voor duurzame, impactvolle stages! Ben je Fontys medewerker? Ga in gesprek met je team, je management, je collega’s of partners over hoe jouw organisatieonderdeel kan bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Meer weten over Fontys en de SDGs? Klik hier

 

Auteur: Agnes Otten