10
maart
2020
|
11:01
Europe/Amsterdam

Coaching door studentmentoren

Studentmentoren-presspage-1

Jaarlijks maken ruim 22.500 mbo-studenten de overstap naar het hbo. Vol verwachtingen, ambities, dromen en wensen. Maar soms ook vol twijfels en onzekerheden. Waar de een zijn draai uiteindelijk redelijk snel weet te vinden, hebben anderen meer moeite om hun weg te vinden in het hbo.

Om deze studenten beter te begeleiden bij de overstap, is Fontys gestart met het project studentmentoren. Hbo-studenten, vaak met een mbo-achtergrond die mbo'ers begeleiden bij hun overstap naar het hbo.

Studentmentoren
Fontys is blij met mbo-studenten. Zij brengen vaak ervaringen mee die middelbare scholieren nog niet hebben. Tegelijkertijd ziet Fontys dat sommige mbo'ers moeite hebben om hun weg te vinden op het hbo. Vandaar dat Fontys het initiatief heeft genomen om mbo'ers al in het laatste jaar van hun opleiding te begeleiden bij de overstap. Via hbo-studenten, oftewel: studentmentoren. Zij kunnen vanuit eigen ervaring tips geven en een luisterend oor bieden. En door persoonlijke coaching en begeleiding van studenten dóór studenten, stromen mbo-studenten succesvoller door naar het hbo. Studentenmentoren krijgen een uitgebreide training om zich voor te bereiden op deze rol. Tijdens deze training is er veel aandacht voor gesprekstechnieken, maar ook voor coachings- en studievaardigheden.

Certificaat
Het afgelopen jaar hebben studenten van FHKE in Den Bosch, FIBS in Venlo, HRM en FLOT in Tilburg als eerste de training tot studentmentor gevolgd en zich ingezet als mentor voor mbo-studenten. En met succes. De studenten ontvingen hiervoor een welverdiend certificaat.Vanaf studiejaar 2020-2021 is het op alle Fontys locaties mogelijk om als hbo-student een mentortraining te volgen en actief mbo-studenten te begeleiden bij de overstap. Daarnaast wordt er ook verbreed naar het begeleiden van leerlingen uit het voortgezet onderwijs

De grootste uitdaging
Na afronding van de training volgde de grootse uitdaging, namelijk het kennismaken en matchen met de mbo studenten. Bij FIBS zijn 13 studentmentoren gekoppeld aan 36 mbo-studenten in een meertalige omgeving met minimaal 6 tot 7 verschillende nationaliteiten. Hoe zou dat gaan? Dat ging vanzelf. Al snel zaten de studenten met elkaar aan tafel en ging de kennismaking van start.

De mbo-studenten die meededen in dit project gaven aan dat ze zich gesterkt voelen in hun keuze voor een vervolgstudie in het hbo, ze hebben het gevoel dit aan te kunnen en weten wat er van hen verwacht wordt. Ze staan er positief in en voelen zich meer zelfverzekerd. Mooie ambassadeurs voor de volgende lichting mbo-studenten.

Reacties en ervaringen
Het enthousiasme bij de studentenmentoren is groot. Ze willen aankomende studenten graag helpen en het mentorschap is een mooie aanvulling op het CV. Enkele van hun reacties:

  • 'Aan de coachingstraining heb ik echt wat gehad, ik voelde me meteen zelfverzekerder.'
  • 'Omdat ik zelf als mbo'er niet wist wat wil wilde doen en dit enorm lastig vond, had ik graag hulp gewild. Het lijkt me daarom enorm interessant andere studenten met deze keuze te helpen en hen daarin te begeleiden'

Fontys docenten reageren ook:

  • Caroline Wijsman (FHKE Den Bosch):'Het mooie van dit project is dat het tot stand is gekomen vanuit een landelijke vraag en dat het door studenten van mbo en hbo zelf is bedacht.'
  • Michel van Ingen (FHKE (Den Bosch):'Het mentorschap haalt de ondernemendheid in een student op een mooie manier naar boven.'
  • Corine Bluysen (HRM Tilburg): 'Een win-win project. Met trots zie ik hoe onze HBO studenten de brug slaan tussen het MBO en het HBO. Ze ontmoeten, adviseren, steunen, stellen gerust en inspireren op een gelijkwaardige, open manier om zo bij te kunnen dragen aan het zelfvertrouwen van peers.'

En niet te vergeten, enkele reacties van mbo-studenten. Zij waardeerden vooral de inzet, moeite, betrokkenheid, energie en pro-activiteit van de studentmentoren.

  • 'Ze hebben me gerust gesteld dat ik niet bang hoef te zijn voor het hbo.''Ik wist al dat ik ging doorstuderen, maar dit was het laatste steuntje in de rug.'

Meer weten?
Bezoek onze website als je meer wilt weten over het project Studentmentoren.
Wil je weten hoe een studentmentor het mentorschap ervaren heeft of hoe het is om als mbo student een studentenmentor te hebben? Deze studenten vertellen het je in de korte impressie film! Lees ook eens het interview van studentmentor Nick over zijn ervaringen en hoe hij het verschil maakt voor onze aankomende studenten.