Sprint naar content

Onze koers

Onze koers

De urgentie van de energietransitie en de betaalbaarheid hiervan. De stijgende kosten van ons zorgstelsel en de inzet van technologische hulpmiddelen. Het gebrek aan tolerantie voor anderen en de druk die dit legt op de sociale cohesie.

Het aantal van dit soort maatschappelijke wicked problems en hun complexiteit zal eerder toe- dan afnemen de komende decennia. Fontys kan en wil bijdragen aan deze vraagstukken. Studenten leggen bij ons de basis voor een betekenisvolle maatschappelijke bijdrage tijdens hun carrière. Professionals kunnen bij ons terecht voor her-, na- en bijscholing. En met praktijkgericht onderzoek dragen we bij aan antwoorden op de onafgebroken stroom razendsnelle, ingrijpende veranderingen in de samenleving. Kortom: talent for society en knowledge for society!

Meer weten over onze koers? Lees Fontys for Society, onze strategie voor de periode 2021-2025.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Fontys For Society

Onze koers tot 2025

Onze opdracht

‘Ontwikkeling’ is een kernbegrip binnen Fontys. Jonge mensen ontwikkelen als student bij ons hun talent, we ontwikkelen relevante praktijkgerichte kennis, werkende professionals kunnen zich bij Fontys een (werkend) leven lang ontwikkelen, wij spelen flexibel in op ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, en – niet op de laatste plaats – binnen onze gemeenschap ontwikkelen we ons zelf door kennis en vaardigheden te delen.

Wij opereren in het hart van de maatschappij. In zogeheten hybride leer- en onderzoekomgevingen werken student, docent, onderzoeker en werkveld grensoverstijgend met elkaar samen; zowel onderwijs en onderzoek als leren en werken raken op die manier steeds meer met elkaar vervlochten. Onze voornaamste ‘maatschappelijke waarde’ is dan ook de ontwikkeling van talent en kennis.

Fontys is een multidisciplinaire hogeschool in het zuiden van Nederland. Samen met én voor het (regionale) werkveld verzorgen wij hoogwaardig hoger beroepsonderwijs en voeren we innovatief praktijkgericht onderzoek uit. Op deze manier dragen we bij aan de ontwikkelkracht van een vitale, inclusieve en duurzame samenleving.

Onze identiteit

Vraag tien medewerkers, studenten of partners uit het werkveld om de identiteit van Fontys te omschrijven, en negen van de tien keer komen deze drie elementen naar voren: de omvang en brede expertise, de persoonlijke benadering, en de warme gemeenschap die al die duizenden studenten en medewerkers met elkaar vormen.

‘De kracht van onze omvang’
Ruim 46.000 studenten en 5.000 medewerkers. Locaties in 10 steden in twee verschillende provincies. 89  bacheloropleidingen, in vol- en deeltijd en duaal, op bijna elk denkbaar ‘vakgebied’ van de arbeidsmarkt. Verder: 28 masteropleidingen, 15 associate degrees, en een groot aanbod aan cursussen en trainingen voor de zakelijke markt. En: 41 lectoraten die bezig zijn met onderzoek en kennisinnovatie. Fontys is een omvangrijke, inhoudelijk brede en geografisch verspreide hogeschool. Juist deze rijkheid biedt grote kansen. Kansen voor een flexibel aanbod voor de individuele student, kansen voor multidisciplinair onderzoek.

‘De intimiteit van onze benadering’
Fontys kenmerkt zich ook door een informele cultuur en een persoonlijke benadering. De mens staat centraal. Dan hebben we het op de eerste plaats natuurlijk over aandacht voor onze studenten. Maar ook over aandacht voor medewerkers, alumni, potentiële studenten (scholieren, professionals) van Fontys én last but not least over een hecht en vaak persoonlijk contact met onze partners in het werkveld. Dat laatste is juist een gevolg van onze geografische spreiding: de Fontys-instituten zijn meer dan stevig verankerd in de regio.

‘De dynamiek van onze gemeenschap’
Derde pijler van onze identiteit: de samenwerking binnen onze actieve netwerkgemeenschap van hoogopgeleide professionals, studenten en werkveldpartners. Bovenstaande twee elementen van ons ‘gezicht’ leiden feitelijk rechtstreeks naar deze pijler: de grootte en breedte van Fontys, aangevuld met de informele cultuur en de warme, spontane (in- en externe) contacten ‘van onderop’, maken van Fontys een dynamisch geheel. Eerlijk is eerlijk: we hebben op het vlak van in- en externe multidisciplinaire samenwerking zeker nog stappen te zetten, maar de potentie van Fontys als hechte kenniscommunity wordt breed er- en herkend.

Onze waarden

We voeren onze opdracht uit vanuit een intrinsiek gevoelde motivatie, vanuit gedeelde waarden die onze organisatie al langer kenmerken. Waarden die we belangrijk vinden.

Persoonlijk, aandacht, verbonden
Zo geven wij studenten, professionals en collega’s persoonlijke aandacht. We stellen het persoonlijk contact, de begeleiding van de student en de verbinding met elkaar, centraal.

Divers en sociaal rechtvaardig
Iedereen krijgt de kans zich optimaal te ontwikkelen, op een wijze en op een plek die goed bij ieder van ons past. En: we respecteren èn waarderen diversiteit, omdat juist de verschillen tussen mensen ons verrijken en inspireren.

Lef, innovatie, groei en ontwikkelgericht
We dagen ook uit. Met innovaties, met nieuwe leervormen. Door intensief samen te leren en te werken. Hierbij bieden we een springplank, maar vormen we tegelijkertijd ook een vangnet. Want het aangaan van deze uitdagingen vereist moed en lef.

Open, integer en vertrouwen
Over de kwaliteit van onze organisatie, het onderwijs en onderzoek – en over de beleving hiervan door studenten, medewerkers en professionals – zijn we open en transparant. Wij geven elkaar constructieve feedback over de kwaliteit van leren, onderwijs en onderzoek. We reflecteren daarbij ook op ons eigen gedrag. Op deze manier geven we samen op integere wijze onze maatschappelijke opdracht vorm.

Fontys for Society

In 2020 hebben we met de hele Fontys-gemeenschap – studenten, medewerkers, externe partners – een nieuw strategisch plan opgesteld voor de komende vijf jaar: Fontys for Society. Kern van dit plan is dat Fontys zich op drie gebieden verder wil ontwikkelen. Nog meer dan nu het geval is, moeten we in 2025 een talentgericht, onderzoekend en wendbaar Fontys zijn. Alleen dan kunnen studenten bij ons hun talent optimaal ontwikkelen en kunnen we met ons onderwijs en onderzoek optimaal inspelen op de veranderingen in de samenleving.

Sfeerafbeelding Fontys