Sprint naar content

Onze koers

Onze koers

De urgentie van de energietransitie en de betaalbaarheid hiervan. De stijgende kosten van ons zorgstelsel en de inzet van technologische hulpmiddelen. Het gebrek aan tolerantie voor anderen en de druk die dit legt op de sociale cohesie. Het aantal van dit soort maatschappelijke vraagstukken en hun complexiteit zal eerder toe- dan afnemen de komende decennia. Fontys kan en wil bijdragen aan de oplossing van deze vraagstukken. Studenten leggen bij ons de basis voor een betekenisvolle maatschappelijke bijdrage tijdens hun carrière. Professionals kunnen bij ons terecht voor her-, na- en bijscholing. En met praktijkgericht onderzoek dragen we bij aan de innovatiekracht van ons regionale werkveld. Dit zijn onze antwoorden op de onafgebroken stroom razendsnelle, ingrijpende veranderingen in de samenleving.

Meer weten over onze koers? Lees Fontys for Society, onze strategie voor de periode 2021-2025.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Fontys For Society

Onze koers tot 2025

Onze opdracht

‘Ontwikkeling’ is een kernbegrip binnen Fontys. Jonge mensen ontwikkelen als student bij ons hun talent, we ontwikkelen relevante praktijkgerichte kennis, werkende professionals kunnen zich bij Fontys een (werkend) leven lang ontwikkelen, wij spelen flexibel in op ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, en – niet op de laatste plaats – binnen onze gemeenschap ontwikkelen we ons zelf door kennis en vaardigheden te delen.

Wij opereren in het hart van de maatschappij. In zogeheten hybride leer- en onderzoekomgevingen werken student, docent, onderzoeker en werkveld grensoverstijgend met elkaar samen; zowel onderwijs en onderzoek als leren en werken raken op die manier steeds meer met elkaar vervlochten. Onze voornaamste ‘maatschappelijke waarde’ is dan ook de ontwikkeling van talent en kennis.

Fontys is een multidisciplinaire hogeschool in het zuiden van Nederland. Samen met én voor het (regionale) werkveld verzorgen wij hoogwaardig hoger beroepsonderwijs en voeren we innovatief praktijkgericht onderzoek uit. Op deze manier dragen we bij aan de ontwikkelkracht van een vitale, inclusieve en duurzame samenleving.